Katalog

Katalog dostępny on-line.

Katalog alfabetyczny obejmuje całość zbiorów bibliotecznych; karty ułożone są w porządku alfabetycznym.

W katalogu przedmiotowym zbiory są podzielone na odpowiednie działy na podstawie kryterium językowego (poszczególne języki słowiańskie) oraz przedmiotowego (takie działy jak literatura, krytyka literacka, językoznawstwo i varia).