Katalog

Katalog alfabetyczny obejmuje całość zbiorów bibliotecznych; karty ułożone są w porządku alfabetycznym. W katalogu przedmiotowym zbiory są podzielone na odpowiednie działy na podstawie kryterium językowego (poszczególne języki słowiańskie) oraz przedmiotowego (takie działy jak literatura, krytyka literacka, językoznawstwo i varia).

Katalog dostępny on-line.

Od 15 grudnia 2021r. w Bibliotece ISZiP  zostanie uruchomione elektroniczne udostępnianie książek w ramach SBI UW, czyli Systemu Biblioteczno-Informacyjnego funkcjonującego w bibliotekach Uniwersytetu Warszawskiego.

Zamówienia na książki prosimy składać na konto: zamowieniaiszip@uw.edu.pl

W okresie przejściowym przewidujemy stopniowe wdrażanie nowego systemu oraz możliwość pojawienia się pewnych trudności technicznych.