Nowości biblioteczne: Julije Benešić „Osiem lat w Warszawie (kronika)”

W dniu odsłonięcia tablicy poświęconej Julije Benešiciowi Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej otrzymał o J.E. Ambasadora Republiki Chorwacji nowe wydanie książki „Osiem lat w Warszawie (kronika)”.

Książka jest osobistym zapisem ośmioletniego pobytu autora w Polsce, który zaowocował m.in. wydaniem trzynastu tomów polskich przekładów literatury chorwackiej, serbskiej i słoweńskiej w ramach serii Biblioteka Jugosłowiańska, opublikowaniem gramatyki języka chorwacko-serbskiego dla Polaków, pracami nad słownikiem chorwacko-polskim.

Ponadto przez niemal dekadę Julije Benešić wykładał język chorwacki na UW, wygłaszał odczyty, angażował się w prace zacieśniające współpracę polsko-chorwacką i polsko-jugosłowiańską.

„Osiem lat w Warszawie (kronika)” to opis perypetii związanych z realizacją tych działań – podejmowanych najczęściej mimo obojętności czynników oficjalnych – oraz cała plejada przewijających się na kartach kroniki pierwszorzędnych nazwisk polskiej polityki, sztuki i kultury lat trzydziestych XX wieku stanowią fascynujące, aczkolwiek często zaskakujące uzupełnienie ugruntowanego w powszechnej świadomości obrazu elit międzywojnia i przedwojennej Warszawy – czytamy na stronie wydawnictwa LIBRON, które opublikowało tę książkę przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Mediów Republiki Chorwacji.

Biblioteka ISZiP otrzymała od J.E. Ambasadora Republiki Chorwacji Tomislava Vidoševicia egzemplarz z dedykacją.

Z podziękowaniem za współpracę przy wspólnym projekcie! napisał J.E. Ambasador Republiki Chorwacji Tomislav Vidošević.

Posted in nowości biblioteczne, ogłoszenia, wiadomości and tagged , , , , , .