Head of the Institute

 

dyrekcja

Dyrektor Instytutu: dr hab. Patrycjusz Pająk

Zastępca dyrektora ds. finansowych i ogólnych: dr Robert Kulmiński

Zastępca dyrektora ds. studenckich: dr Sylwia Siedlecka