Patrycjusz Pająk

doktor habilitowany, profesor uczelni

Adres e-mail: p.p.pajak@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

  • dyrektor Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej,
  • koordynator Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS.

Zainteresowania

  • awangarda literacka i filmowa,
  • kinematografia Europy Środkowej i Bałkanów,
  • gotycyzm w literaturze i filmie.

Wybrane publikacje

  • Bibliografia UW
  • Bibliografia PBN
  • Kategoria rozpadu w chorwackiej prozie awangardowej (2003, przekład chorwacki: Kategorija raspada u hrvatskoj avangardi, 2007).
  • Groza po czesku. Przypadki literackie (2014, przekład czeski: Hrůza v české literatuře, 2017).
  • Arcydzieła chorwackiego filmu fabularnego (2018).