Aleksandra Feder

Aleksandra Feder

magister

Adres e-mail: am.feder@uw.edu.pl

Przebieg kariery naukowej

 • 2020 r. – studia doktoranckie, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW, dyscyplina: nauki o kulturze i religii
 • 2020 r. – tytuł magistra slawistyki (specjalność: serbistyka) na podstawie pracy Rola obiektu sakralnego w procesie (re)konstruowania teologii narodowej. Przypadek Świątyni Świętego Sawy w Belgradzie (promotor: dr hab. Magdalena Bogusławska, prof. ucz.)

 

Zainteresowania badawcze

Religia w procesach retradycjonalizacji społeczeństw postjugosłowiańskich; Serbia i Czarnogóra – historyczne, polityczne i kulturowe relacje serbsko-czarnogórskie, problem podwójnej tożsamości; Rola Serbskiej Cerkwi Prawosławnej we współczesnym życiu społeczno-politycznym Serbii, Czarnogóry, BiH, Chorwacji; Turbofolk jako zjawisko kulturowe

Staże naukowe, stypendia, szkoły letnie

 • 1.03-30.04.2024 r. staż naukowy w ramach umowy międzynarodowej wymiany akademickiej NAWA na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie
 • 13.09-10.10.2023 r. stypendium wyjazdowe (Czarnogóra) w ramach IV Tury Konkursu na Wyjazdy Zagraniczne Doktorantów ZiP UW
 • 20.05-17.06.2022 r. stypendium CEEPUS, instytucja przyjmująca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Czarnogóry (Nikšić)
 • 1-31.03.2022 r. staż naukowy w ramach umowy międzynarodowej wymiany akademickiej NAWA na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie
 • 2-14.03.2019 r. stypendium CEEPUS, instytucja przyjmująca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Czarnogóry (Nikšić)
 • 9-27.07.2018 r. udział w Letnim Kursie Języka Serbskiego jako Obcego (w ramach stypendium Ministerstwa Oświaty, Nauki i Rozwoju Technologicznego Republiki Serbii) zorganizowanego przez Centrum Języka Serbskiego jako Obcego Uniwersytetu w Belgradzie
 • 1-21.09.2017 r. udział w Seminarium Serbskiego Języka, Literatury i Kultury w ramach 47. Zjazdu Slawistów zorganizowanego przez Międzynarodowe Centrum Slawistyczne oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Belgradzie (udział w seminarium w ramach stypendium finansowanego przez Międzynarodowe Centrum Slawistyczne w Belgradzie)

Artykuły naukowe

Referaty konferencyjne

 • 20-21.10.2023 r. XXI Balcanicum Miejsca pamięci i polityka historyczna w Europie Południowo-Wschodniej (UAM, Poznań), tytuł referatu: Obraz medialny, obraz sakralny: ikonografia cerkiewna jako komentarz do współczesnych wydarzeń w Czarnogórze
 • 21-22.10.2022 r. XXI Balcanicum Miasto i wieś w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej (UAM, Poznań), tytuł referatu: Funkcja krajobrazu (narodowo)-religijnego Belgradu w projektach współczesnej serbskiej tożsamości narodowej
 • 10.06.2022 r. Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Słowianie, my lubim… sport (UAM, Poznań), tytuł referatu: Idol, męczennik, święty: o znaczeniu religii w kreowaniu wizerunku Novaka Đokovicia
 • 15.03.2019 r. Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Słowianie, my lubim… świętować (UAM, Poznań), tytuł referatu: Ikona na czerwonym dywanie. Tradycja prawosławna w turbofolkowym wydaniu