Egzaminy dyplomowe

Praca dyplomowa

Najpierw trzeba napisać pracę dyplomową. Praca musi zostać zaakceptowana przez promotora.

Miesiąc przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego należy złożyć w Sekretariacie Instytutu podpisane przez promotora podanie do Dyrektora ISZiP o akceptację tematu pracy dyplomowej (plik DOC).

Na dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym do Sekretariatu należy dostarczyć:

  • student/ka składa pracę dyplomową dwustronnie drukowaną, oprawioną w sztywną oprawę, podpisaną przez promotora wraz z wersją elektroniczną (płyta CD-czytelnie podpisana, może być pomniejszona i przyklejona pierwsza strona z pracy). Pierwsze trzy strony powinny być sporządzone zgodnie z wzorem dla kierunku plik PDF
  • po złożeniu pracy w sekretariacie student/ka musi się zalogować na swoje konto w portalu Archiwum Prac Dyplomowych: http://apd.uw.edu.pl (hasło jak do USOSweba). Trzeba sprawdzić dane swoje i pracy oraz załadować pracę w formacie PDF zgodnie z instrukcją.

Teraz pozostaje zdać egzamin dyplomowy.

Uwaga: Przy rozliczeniu studiów, przed złożeniem pracy dyplomowej, należy dostarczyć do Sekretariatu zaświadczenie o zadłużeniu finansowym lub jego braku z Biura Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji i Nauczania Języków Obcych (budynek – OFICYNA PAŁACU TYSZKIEWICZÓW I POTOCKICH KL. D).

absolwent

Na zdjęciu Paweł Porębski, absolwent kroatystyki 2016, po egzaminie licencjackim. (Fot. z archiwum własnego absolwenta).

Egzamin dyplomowy

Na egzaminie magisterskim student/ka otrzymuje trzy pytania związane z pracą i kierunkiem studiów, w tym jedno pytanie w języku specjalności.

Na egzaminie licencjackim natomiast student/ka otrzymuje jedno pytanie związane z pracą dyplomową oraz dwa pytania z listy egzaminacyjnej.

Aktualna lista pytań dla specjalności: bohemistyka, słowacystyka, bułgarystyka, kroatystyka, serbistyka, słowenistyka.

Stara lista pytań – dla studentów rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2012/2013 na następujących specjalnościach: bułgarystyka, bohemistyka, kroatystyka, serbistyka, słowenistyka, słowacystyka.

Powodzenia!

Pozostaje już tylko odebrać dyplom.

Dokumenty wymagane do wydania dyplomu:

Wersja podstawowa dyplomu

  • 4 zdjęcia (4,5 cm × 6,5 cm)
  • dowód wpłaty 60 zł (druk przelewu należy pobrać z sekretariatu)
  • zaświadczenia z bibliotek: BUW, Biblioteka ISZiP

Dyplom z odpisem w języku angielskim

  • 5 zdjęć (4,5 cm × 6,5 cm)
  • dowód wpłaty 100 zł (druk przelewu należy pobrać z sekretariatu)
  • zaświadczenia z bibliotek: BUW, Biblioteka ISZiP.

A poprawne przejście całej procedury, po napisaniu dobrej pracy i przygotowaniu do egzaminu, daje znakomity efekt i sprawia wiele radości!