Egzaminy dyplomowe

Praca dyplomowa

Najpierw trzeba napisać pracę dyplomową. Szczegółowe wytyczne znajdują się w zakładce Prace dyplomowe. Praca musi zostać zaakceptowana przez promotora.

Miesiąc przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego należy złożyć w Sekretariacie Instytutu podpisane przez promotora podanie do Dyrektora ISZiP o akceptację tematu pracy dyplomowej (plik DOC).

Na dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym do Sekretariatu należy dostarczyć:

  • student/ka składa pracę dyplomową dwustronnie drukowaną w trzech egzemplarzach (dwa oprawione w sztywną oprawę i jeden oprawiony w miękką oprawę), podpisane przez promotora. Pierwsze trzy strony powinny być sporządzone zgodnie ze wzorem dla kierunku plik PDF
  • po złożeniu pracy w sekretariacie student/ka musi się zalogować na swoje konto w portalu Archiwum Prac Dyplomowych: http://apd.uw.edu.pl (hasło jak do USOSweba). Trzeba sprawdzić dane swoje i pracy oraz załadować pracę w formacie PDF zgodnie z instrukcją.
  • Plik PDF musi być nazwany zgodnie z kodem dyplomu, a więc dla studiów:

  • licencjackich 3005-LIC-SL(tu kod danej specjalności np. BOH, KRO, BUL itd.)-nr PESEL
  • magisterskich 3005-MGR-SL(tu kod danej specjalności np. SER, SLO (dla słowacystyki), SLW (dla słowenistyki), itd.)-nr PESEL

Przykładowa nazwa pliku z pracą dyplomową: 3005-MGR-SL-SLO-94444422255

Teraz pozostaje zdać egzamin dyplomowy.

Uwaga: Po złożeniu pracy w sekretariacie, a na kilka dni przed planowanym egzaminem, zostanie uruchomiona w USOSweb obiegówka elektroniczna. Wszelkie zadłużenia należy uregulować do momentu uruchomienia obiegówki. 

absolwent

Na zdjęciu Paweł Porębski, absolwent kroatystyki 2016, po egzaminie licencjackim. (Fot. z archiwum własnego absolwenta).

Egzamin dyplomowy

Na egzaminie magisterskim student/ka otrzymuje trzy pytania związane z problematyką seminarium magisterskiego; co najmniej jedno zadane w języku specjalności.

Na egzaminie licencjackim natomiast student/ka otrzymuje trzy pytania, w tym co najmniej jedno pytanie związane z problematyką pracy dyplomowej, a pozostałe dwa pytania wybrane z zestawu zagadnień egzaminacyjnych opublikowanych na stronie internetowej; co najmniej jedno pytanie zadane w języku danej specjalności.

Aktualna lista pytań dla specjalności: bohemistyka, słowacystyka, bułgarystyka, kroatystyka, serbistyka, słowenistyka.

Stara lista pytań – dla studentów rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2012/2013 na następujących specjalnościach: bułgarystyka, bohemistyka, kroatystyka, serbistyka, słowenistyka, słowacystyka.

Powodzenia!

Pozostaje już tylko odebrać dyplom.

Dokumenty wymagane do wydania dyplomu:

Wersja podstawowa dyplomu

  • dowód wpłaty 60 zł

Dyplom z odpisem w języku angielskim

  • dowód wpłaty 100 zł

A poprawne przejście całej procedury, po napisaniu dobrej pracy i przygotowaniu do egzaminu, daje znakomity efekt i sprawia wiele radości!