Konkurs na przekład z języka czeskiego

Konkurs przekładowy dla początkujących tłumaczy: Cena Susanny Roth 2024

Konkurs jest skierowany do początkujących tłumaczy (do 40. roku życia włącznie), którzy nie opublikowali jeszcze żadnego przekładu literackiego w formie książkowej. Uczestnicy otrzymują do przetłumaczenia ten sam fragment wybranej powieści.

Konkurs odbywa się równocześnie w Bułgarii, Egipcie, Chorwacji, we Włoszech, Japonii, Korei, Litwie, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii, Północnej Macedonii, Słowacji, Słowenii, Serbii, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Wietnamie oraz w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria) i francuskojęzycznych (Belgia, Francja).

Jury złożone ze specjalistów w dziedzinie przekładu literackiego wybierze jednego zwycięzcę w każdym kraju/terytorium. W konkursie nie zostaną uwzględnione prace, które tłumacz opublikuje lub upubliczni przed rozstrzygnięciem konkursu.

Konkurs nazwano na cześć renomowanej szwajcarskiej bohemistki i tłumaczki Susanny Roth, która w wielkim stopniu przyczyniła się do promocji współczesnej czeskiej literatury za granicą.

TEKST KONKURSOWY
Przedmiotem tegorocznej edycji konkursu jest fragment książki (strony 93–103) Marka Torčíka Rozložíš paměť (wydawnictwo Paseka, 2023).
Fragment przekładowy

NAGRODY
Kilkudniowy wyjazd do Republiki Czeskiej, połączony z udziałem w seminarium bohemistycznym i programem towarzyszącym. W wyjeździe biorą udział zwycięzcy bieżącej edycji ze wszystkich 14 krajów.
Czeskie Centrum w Warszawie przyznaje też nagrody książkowe za zajęcie 2. i 3. miejsca oraz organizuje seminarium przekładowe dedykowane wszystkim uczestnikom konkursu.
Dzięki wsparciu MŠMT nagrodę: udział w Letniej Szkole Języka Czeskiego otrzymają również finaliści konkursu!

WARUNKI UCZESTNICTWA
Gotowe tłumaczenie zadanego fragmentu, opatrzone pseudonimem konkursowym, należy przesłać wraz z aktualnym życiorysem zawodowym w formie krótkiego biogramu w języku czeskim (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami), danymi kontaktowymi (adres, telefon, email, data urodzenia) i swoim aktualnym zdjęciem (z podaniem nazwiska autora zdjęcia). Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć oświadczenie o wyłącznym autorstwie przesyłanego tłumaczenia.
Komplet materiałów (w formacie .doc lub .pdf) należy przesłać na adres bojanowska@czechcentres.cz do 31.03.2024 włącznie. W konkursie nie zostaną uwzględnione prace podpisane inaczej niż pseudonimem.
Prace będą oceniane anonimowo (wyłącznie z podaniem pseudonimu) przez jury składające się z uznanych tłumaczy literatury czeskiej na język polski. Uwaga! Uczestników, którzy ponownie biorą udział w konkursie prosimy o wybór nowego pseudonimu, tak, aby została zachowana zasada anonimowości.

Przesyłając wyżej wymienione dokumenty, wymagane dane oraz fotografię, uczestnik konkursu wyraża zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby konkursu oraz wykorzystanie w celach związanych z ich opublikowaniem w przypadku zwycięstwa w ramach danego terytorium.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie (jęz. czeski) 

WAŻNE DATY
Termin przesłania tłumaczenia: 31 marca 2024 r.
Wyniki konkursu: do 15 maja 2024 r.

Strona www konkursu: Cena Susanny Roth 2024

MAREK TORČÍK (1993) jest poetą, prozaikiem i publicystą. Pochodzi z Przerowa, mieszka w Pradze, w której ukończył wydział literatury anglojęzycznej i kultury na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola. W roku 2016 ukazał się zbiór jego poezji Rhizomy, a od tego czasu publikował prozę (przede wszystkim w czasopismach) oraz poezję. W latach 2018 i 2020 znalazł się w gronie dziesięciorga finalistów czecho-słowackiego konkursu Básne SK/CZ. Rozložíš paměť jest jego prozatorskim debiutem.

SUSANNA ROTH (1950–1997) – szwajcarska bohemistka i tłumaczka literatury. Przetłumaczyła na język niemiecki kilkadziesiąt utworów czeskich autorów, m.in. Milana Kundery, Bohumila Hrabala i Boženy Němcovej.

Posted in konkursy, ogłoszenia, wiadomości and tagged , , , , .