Ignacy Doliński

dr Ignacy Doliński

doktor

Adres e-mail: i.m.dolinski@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

  • wicedyrektor ISZiP (2003-2005),
  • opiekun Koła Naukowego Slawistów (2000-2017),
  • zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Łużyckich” (od 2003 r.),
  • przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ISZiP (2010/11),
  • na UW: 2003- 2005 – Komisja Konkursowa Wydziału Polonistyki (sekretarz),
  • członek Polskiej Komisji Narodowej Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (OLA),
  • członek Polskiej Komisji Narodowej Atlasu języków Europy (Atlas linguarum Europae, ALE).

Zainteresowania

słowotwórstwo słowiańskie; słowiańskie językoznawstwo diachroniczne (zwł. południowosłowiańskie)

Przebieg kariery naukowej

doktorat: 1999 (Instytut Filologii Słowiańskiej UW)

Publikacje