2021

Spis prac dyplomowych obronionych w Instytucie w roku 2021:

Prace licencjackie

Bohemistyka:
 • Czaplewski Szczepan, Pisanie i odzyskiwanie historii Queer na przykładzie Erotyki kabały
  Jiřiego Langera, promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Skalska Paulina, Mitologizacja czeskiej historii w piosenkach szwedzkiej grupy
  heavymetalowej Sabaton, promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Żmuda Aleksandra, Obraz mniejszości wietnamskiej w czeskich portalach informacyjnych w
  latach 2017-2020, promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Fischrund Sara, Jan Hus w interpretacji komunistycznej i w dramacie Aloisa Jiráska. Analiza
  manipulacji ideologiczno-literackiej, promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Jednacz Katarzyna, Biograficzne źródła i polityczne przejawy Masarykowskiego
  antyklerykalizmu, promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Krawczyński Maciej, Pojęcie rodziny w języku polskim i czeskim, promotor: dr Milena Hebal-
  Jezierska
Bułgarystyka:
 • Maczkanowa Patrycja, Biografia i mit. „Autobiografia” Rajny Popgeorgiewej, promotor: dr
  Sylwia Siedlecka
 • Mrowiński Rafał, Bułgaria w Konkursie Piosenki Eurowizji, promotor: dr hab. Robert Kulmiński
Kroatystyka:
 • Jachimczyk Dominik, Wariatywność końcówek fleksyjnych w dopełniaczu liczby mnogiej w
  języku chorwackim, promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Kaczkowska Kinga, Pojęcie gwiazdy w języku chorwackim i polskim, promotor: dr Milena
  Hebal-Jezierska
 • Kielak Jakub, Jugosłowiańska młodzież wobec titoizmu. Między afirmacją a kontestacją,
  promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Makulec Daria, Antagonista, bohater i pomocnik w Opowieściach z dawnych czasów Ivany
  Brlić-Mažuranić w świetle Morfologii bajki magicznej Władimira Proppa, promotor: dr hab.
  Patrycjusz Pająk
 • Molęda Magdalena, (Nie)trwałość sztuki ulicznej. Przypadek zagrzebskiego muru z ulicy
  Branimirovej w perspektywie historyczno-kulturowej, promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Sałbut Aleksandra, Kreowanie wizerunku. Analiza sposobów przedstawiania chorwackich
  krajobrazów na plakacie turystycznym od międzywojnia do lat 80. XX w., promotor: dr Maciej
  Falski
 • Siemianowska Barbara, Specyfika tłumaczenia literatury dziecięcej na przykładzie
  chorwackich przekładów wierszy Juliana Tuwima, promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Gałązka Paulina, Spór o napisy w języku serbskim w Vukovarze, promotor: dr Maciej Falski
Serbistyka:
 • Biesiacka Dagna, Rozwiązania leksykalne w serbskim przekładzie Ksiąg Jakubowych Olgi
  Tokarczuk, promotor: dr Jerzy Molas
Słowenistyka:
 • Stolarska Kinga, Językowy obraz leksemu duša w języku słoweńskim, promotor: dr Milena
  Hebal-Jezierska

Prace magisterskie

Bohemistyka:
 • Dink Klaudia, Nowy ruch religijny „Kosmiczni ludzie” jako współczesna forma duchowości,
  promotor: dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.
 • Jabłońska Michalina, Wybrane czasowniki z polskim prefiksem prze- w przekładzie na język
  czeski na podstawie badań korpusowych, promotor: dr hab. Elżbieta Kaczmarska
 • Kliza Marcin, Możliwości przekładu czeskiej konstrukcji typu vidět/slyšet někoho něco dělat na
  język polski (na podstawie materiału z korpusu równoległego InterCorp), promotor: dr hab.
  Elżbieta Kaczmarska
 • Pałyska Magdalena, Zjawisko coververze w czeskiej muzyce popularnej – czeskojęzyczne
  covery zagranicznych piosenek, promotor: dr hab. Marcin Filipowicz prof. ucz.
 • Stępniak Ilona, Współczesna powieść wiejska na podstawie wybranych tekstów Jiřího Hájíčka,
  promotor: dr hab. Marcin Filipowicz prof. ucz.
 • Woszczerowicz Zuzanna, Labirynt czasu i przestrzeni. O mitologizacji Cmentarza Olszańskiego
  w trylogii powieściowej Miasto utrapienia, promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Zieja Karina, O dyskursie ekologicznym w Czechach, promotor: dr hab. Elżbieta Kaczmarska
 • Zygmunt Adam, Filmowy mit osiedla. Obraz czeskich blokowisk w wybranych filmach z epoki
  socjalizmu, dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.
Kroatystyka:
 • Bolewska Iga, Transkulturowy charakter praktyk cmentarnych na bośniacko-hercegowińskim
  pograniczu kulturowym. Analiza zjawiska na przykładzie wielowyznaniowego cmentarza
  miejskiego Trnovac w okresach świątecznych, promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
Serbistyka:
 • Witkowska Natalia, Rzeki w krajobrazie kulturowym współczesnej Serbii, promotor: dr hab.
  Magdalena Bogusławska prof. ucz.
Słowenistyka:
 • Cichocka Zuzanna, Wpływ języka słoweńskiego i literatury w nim tworzonej na kształtowanie
  się słoweńskiej tożsamości narodowej, prof. dr hab. Zbigniew Greń
Słowacystyka:
 • Dudek Ida, Motywacja nazewnicza wybranych nazw mchów w języku polskim i słowackim,
  promotor: prof. dr hab. Zbigniew Greń