2022

Prace dyplomowe powstałe w naszym Instytucie w roku akademickim 2021-2022

Prace licencjackie

Bohemistyka:
 • Iwanek Ireneusz, Osoba i twórczość Aloisa Musila, promotor: dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.
 • Klimczak Zuzanna, Nagość i cielesność w twórczości Jana Sudka, promotor: dr hab. Robert Kulmiński prof. ucz
 • Wysmolińska Paula, Polskie ekwiwalenty czasowników vařit, péct, smažit oraz ich derywatów, promotor: dr hab. Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
Bułgarystyka:
 • Kręc Zofia, Bułgarska kultura RAVE w latach 90-tych XX wieku, promotor: dr Sylwia Siedlecka
 • Martyniak Katarzyna, Kobiety „poza prawem” w nowym kinie bułgarskim, promotor: dr Sylwia Siedlecka
 • Wacławek Łukasz, Wzgórze Szipka jako miejsce pamięci, promotor: :  dr Sylwia Siedlecka
Kroatystyka:
 • Krępski Bartosz, Młodzież Ustaszowska 1941-1945. Próba stworzenia „nowego” Chorwata, promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
Słowacystyka:
 • Wawrzyniak Marta, Tatrzańskie nazwy własne w języku polskim i słowackim, promotor: dr hab. Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
 • Gramatnikowska Aleksandra, Obraz wołu w kulturze słowackiej na przykładzie fotograficzno-poetyckiego albumu ,,Kolíska’’ Martina Martinčeka oraz Milana Rúfusa, promotor: dr Anna Kobylińska

Prace magisterskie

Bohemistyka:
 • Bednarczyk Alicja, Analiza porównawcza cech semantycznych oraz opis zakresów znaczeniowych przymiotników lhostejný, nevšímavý i netečný, promotor: dr hab. Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
 • Polak Krzysztof, Czeskie frazeologizmy pochodzenia biblijnego z komponentem kámen na kameni, promotor: dr hab. Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
 • Świerk Barbara, Analiza konstrukcji být + bezokolicznik we współczesnym języku czeskim, promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Kozaczyńska Magdalena, Analiza jednostek kluzký jako i hladký jako we współczesnym języku czeskim, promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Rybak Olga, Tożsamość etniczna mieszkańców Valašska – wybrane problemy, promotor: dr hab. Robert Kulmiński prof. ucz.
Serbistyka:
 • Sikora Karolina, Analiza stylistyczna wybranych polskich, serbskich i bułgarskich życzeń, promotor: prof. dr hab. Zbigniew Greń
 • Rachwał Patryk, Morfologia aorystu i imperfektu w języku serbskim na tle innych języków słowiańskich, promotor dr Jerzy Molas
 • Nowakowska Anna, Analiza słownictwa dotyczącego lotnictwa w języku polskim i serbskim, promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Mandryk Natalia, Tożsamość artystyczna twórców jugosłowiańskiej nowej fali – Darko Rundek i Oliver Mandić, dr hab. Magdalena Bogusławska prof. ucz.
Bułgarystyka:
 • Markiewicz Eliza, Aktywizm we współczesnej Bułgarii na przykładzie wybranych organizacji feministycznych i skrajnie prawicowych, promotor: dr Sylwia Siedlecka
Słowenistyka:
 • Bobowicz Ewa, Polityka językowa w Słowenii a media elektroniczne, dr hab. Zbigniew Greń