I rok magisterski semestr letni

1 rok, studia magisterskie, II semestr 2018-2019

godz.
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
08:00
Lektorat B (1M) języka słowackiego, mgr M.Rozenberg, s.4 Lektorat języka czeskiego, dr D.Pelčaková, s.11B Lektorat języka czeskiego, dr D.Pelčaková, s.4 Lektorat B (1M) języka słowackiego, dr hab. M.Ivanová, s.4 Lektorat języka czeskiego, dr D.Pelčaková, s.5
  Lektorat B (1M) języka serbskiego, mgr T.Stojanović,  s.5 Lektorat języka serbskiego, mgr T.Stojanović, s.Belwederek Lektorat języka serbskiego, mgr T.Stojanović, s.11B Lektorat B (1M) języka serbskiego, mgr T.Stojanović, s.Belwederek Lektorat języka serbskiego, mgr T.Stojanović, s.11B
  3L-2M FAKULTET: Komunikace nebo autokreace? Česká epistolografie 20. století (w języku czeskim), mgr E.Serafin, s.11A Lektorat języka słoweńskiego, dr J. Šuler -Galos/dr M.Cmiel-Bażant, s.19, Wydział Polonistyki Lektorat języka słoweńskiego, dr J. Šuler -Galos/dr M.Cmiel-Bażant, s.Belwederek   3L-2M FAKULTET: Doświadczenie podróży dawniej i dziś z perspektywy słoweńskiej(w j.słoweńskim), dr M.Cmiel-Bażant, s.11A
09:45
Lektorat języka słoweńskiego, dr J. Šuler -Galos/dr M.Cmiel-Bażant, s.4 Wykład: Historia idei-Słowenia, dr J. Šuler -Galos, s.11B Konwersatorium: Tradycje językowe -Serbia, dr J.Molas, s.11B Konwersatorium: Tradycje językowe -Słowenia, dr J.Bilińska, s.11B Wykład: Historia idei-Serbia, dr hab. M.Bogusławska, s.4
  Ćwiczenia: Pisanie tekstów w języku specjalności-serbski, mgr T.Stojanović, s.11A Konwersatorium: Tradycje językowe – Czechy, dr hab. Z.Greń, s.5     Wykład: Historia idei-Czechy i Słowacja, prof. D.Sosnowska, s.3
11:30
Ćwiczenia: Pisanie tekstów w języku specjalności-słoweński,  dr J. Šuler -Galos, s.4 Seminarium magisterskie III, prof. Z.Greń, s.11B 3L-2M FAKULTET: Jazyk v mediach (w języku słowackim), dr hab. M.Ivanova, s. Ćwiczenia: Pisanie tekstów w języku specjalności-czeski, dr D.Pelčaková , s.11B Seminarium magisterskie I, dr hab. M.Bogusławska, s.gab.2 Belwederek
  3L-2M FAKULTET Tutoring: Gatunki filmowe w kontekście polityczno-społecznym, dr hab. P.Pająk, s. gab.2 Belwederek Seminarium magisterskie II, dr hab. M.Filipowicz, s.4      
13:15
3L-2M FAKULTET: Vysťahovalectvo zo Slovenska na konci 19. a v 20. storočí (w języku słowackim), mgr M.Rozenberg, s.11B       2L-2M FAKULTET: Ani ateiści, ani wyznawcy-czeskie wyprawy literackie w obszary metafizyki, prof. D.Sosnowska, s.5
15:00
3L-2M FAKULTET Tutoring: Język czeski i język polski, ciekawy pod względem przekładu mariaż, dr E.Kaczmarska, s. gab.2 Belwederek 3L-2M FAKULTET Tutoring: Bułgarskie dowody na słuszność teorii metafor pojęciowych George’a Lakoffa i Marka Johnsona, dr hab. I.Genew-Puhalewa, s. gab.2 Belwederek   1L-2M FAKULTET: Podstawy typologii języków słowiańskich, dr I.Doliński, s.Belwederek  
  1L-2M FAKULTET: Jugosłowiańskie herstorie. Kobiety w przeszłości krajów byłej Jugosławii, dr K.Taczyńska, s.11A        
16:45
         
18:30