I rok magisterski semestr zimowy

1 rok, studia magisterskie, I semestr 2020-2021

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00     Lektorat języka czeskiego, dr D. Pelčaková, s.5   Lektorat języka czeskiego, dr D.Pelčaková, s.3
        Konwersatorium: Literatura współczesna-Serbia,mgr P. Chajęcka, s.11B Lektorat języka serbskiego, mgr T. Stojanović, s.11B
09:45 Konwersatorium: Literatura współczesna-Czechy, dr hab. M. Filipowcz, s.5 Lektorat języka bułgarskiego, dr hab. I.Genew-Puhalewa, s.gab.2 Belwederek Lektorat języka bułgarskiego, mgr Y. Ilieva-Cygan, s.gab.2 Belwederek Lektorat języka serbskiego, mgr T. Stojanović, s.  
      Lektorat języka serbskiego, mgr T. Stojanović, s.11A Lektorat języka bułgarskiego, mgr Y. Ilieva-Cygan, s.gab.2 Belwederek  
        OGUN: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Czechosłowacji, ale nie macie kogo spytać 2, dr hab. R. Kulmiński, s.11A  
11:30 Seminarium magisterskie II, dr hab. M. Filipowicz, s.5 Lektorat języka czeskiego, dr D.Pelčaková, s.5 Konwersatorium: Historia języka serbskiego, dr J. Molas, s.11A Ćwiczenia: Translatoryka, dr hab. E. Kaczmarska s.11B Seminarium magisterskie III, dr hab. M. Bogusławska, s.4
  Seminarium magisterskie I, dr M. Hebal-Jezierska, s.4 Konwersatorium: Historia języka bułgarskiego dr I. Doliński, s.11A Konwersatorium: Literatura współczesna-Bułgaria, dr S.Siedlecka, s.Belwederek    
13:15 1L-2M Fakultet: Fotografie Słowiańszczyzny-obserwatorium transkulturowe, dr A. Kobylińska, s.Belwederek   3L-2M Fakultet: Słowacki dla bohemistów, dr V. Luptáková, s.5 Konwersatorium: Historia języka czeskiego, prof. Z. Greń, s.3 3L-2M Fakultet: Słowacki dla bohemistów, dr V. Luptáková, s.5
15:00 2L-2M Fakultet Tutoring: Slawista detektywem. Ukryte archiwa Słowiańszczyzny, dr A. Kobyińska, s. gab.2 Belwederek, co 2 tygodnie   1L-2M Fakultet: Mistyfikacja w kulturze czeskiej. Przypadek Teatru Jary Cimrmana, dr J. Królak, s. 3    
16:45          
18:30