Zimowa sesja egzaminacyjna 2020

Zimowa sesja egzaminacyjna 2019/2020

Przedmiot

Egzaminator

Dzień

Godzina

sala

Forma

STUDIA LICENJACKIE

I rok

Dzieje regionu – Czechy i Słowacja dr hab. P. Pająk 27.01 ostatnie zajęcia 11AB test semestralny
Dzieje regionu – Bałkany dr M. Falski 4.02. 11:00-12:00 3 test 
Praktyczna nauka jęz. bułgarskiego dr I. Doliński 31.01 11:30-13:00 Belweder zal. pisemne
Praktyczna nauka jęz. czeskiego gr. 2 mgr M. Schromová 30.01. 9:00-10.30 5 zal. pisemne
Wiedza o literaturze dr hab. D. Sosnowska, prof. ucz 29.01 14:00 11 A i B pisemny
Wiedza o sztuce Czech dr hab. D. Sosnowska, prof. ucz na zajęciach w semestrze drugim      
  dr J. Królak 31.01 10:00-11:00 11B pisemny
Wiedza o sztuce Słowacji dr A. Kobylińska 4.02 10:00-11:00 5 zal. pisemne

    II rok

Praktyczna nauka jęz. chorwackiego mgr A. Marković 29.01 10:00-13:00 5 zaliczenie
Praktyczna nauka jęz. słoweńskiego dr J. Šuler-Galos 29.01 10:00-11:30 11B zaliczenie
Podstawy etnolingwistyki dr hab. I. Genew-Puhalewa 03.02 12:00-18:00 14 ustny (studenci od A-Ma)
 
  dr hab. J. Mindak-Zawadzka, prof. ucz 06.02 12:00-16:00 14 ustny (studenci od Mo-Ż)
Kultura popularna z elementami audiowizualności – Czechy dr hab. R. Kulmiński 30.01 10:00-11:30 11B termin „0”
  04.02 10:00-11:30 11B pisemny
Gramatyka opisowa języka słoweńskiego dr J. Bilińska ostatnie zajęcia     test
Metody badań kulturowych   28.01 09:30-11:00 11A termin „0”
dr hab. R. Kulmiński 04.02 09:30-11:00 11A pisemny
Literatura Chorwacji I dr Maciej Falski 05.02. 12:00-14:00 11A kolokwium

     III rok

Praktyczna nauka języka czeskiego dr D. Pelčaková 30.01 09:00-11:00 3 test
Literatura Bułgarii II dr S. Siedlecka 30.01 10:00-12:00 4 pisemny
Współczesne życie społeczne -Serbia  mgr M. Skrzeszewska 30.01 16:00 11A zaliczenie

STUDIA MAGISTERSKIE

  I rok uzupełn.

Literatura współczesna             – Chorwacja mgr P. Chajęcka 31.01 9:45-11:15 11A odrabianie zajęć
  05.02 11:00 4 ustny
                                    Czechy dr hab. M. Filipowicz   ostatnie zajęcia    ustny
                               Słowacja dr A. Kobylińska ostatnie zajęcia      
Translatoryka dr E. Kaczmarska       praca pisemna
Historia języka czeskiego  prof. dr hab. Z. Greń 06.02 11:00-15:00 11A ustny
Historia języka chorwackiego dr J. Molas 29.01 11:00-12:00 Gab.1 (Belweder) ustny
Historia języka słowackiego dr V. Luptáková ostatnie zajęcia      

  II rok uzupełn.

Praktyczna nauka jęz. słoweńskiego dr J. Šuler-Galos 30.01 11:30-13:00 11A zaliczenie pisemne
Translatoryka 2 dr J. Šuler-Galos 30.01 08:00-09:30 11A zaliczenie pisemne
grupa bohemistyczna dr E. Kaczmarska 06.02 11:00-15:00 11A praca pisemna
grupa słowenistyczna dr J. Šuler-Galos 30.01 08:00-09:30 4 pisemny
grupa serbistyczna dr J. Molas ostatnie zajęcia      

    Fakultety i lektoraty żetonowe

Historia i kultura Bośni dr M. Falski 03.02 10:00-14:00 11A zaliczenie ustne
Jak się uczyć (nie tylko) języków obcych? mgr A. Jakubowska 29.01 11:00-12:30 Belwederek sala pisemny
Język staro-cerkiewno-słowiański dr I. Doliński 29.01 15:00-16:30 Belwederek sala pisemny
Bułgarskie geopoetyki dr S. Siedlecka 30.01 10:00-12:00 4 pisemny
Bałkany – wizualne kody tożsamości dr hab. M. Bogusławska 31.01 11:30-13:30 14 konsultacje
Teatralna droga do czeskiej rewolucji dr Elżbieta Zimna 31.01     praca pisemna
    28.01 11:00-13:00 Gab.2 Belweder ustny
Správná česká výslovnost mgr M. Schromová 29.01 11:00-13:00 Gab.2 Belweder ustny
30.01 11:00-13:00 Gab.2 Belweder ustny
31.01 11:00-13:00 Gab.2 Belweder ustny
Przygotowanie słownika elektronicznego w systemie TEI (Text Encoding Initiative) dr J. Bilińska ostatnie zajęcia     projekt
Lektorat czeski – żetonowy mgr P. Pierścieniak 28.01 17:45-19:15 11 pisemny
30.01 17:45-19:15 11 pisemny
Lektorat serbski – żetonowy mgr T. Stojanović ostatnie zajęcia     pisemny
Język chorwacki- żetonowy mgr A. Marković 28.01 09:00-12:00 3 pisemny
28.01 15:00-17:00 3 ustny