Tijana Stojanović

magister

Adres e-mail: t.stojanovic@uw.edu.pl

Zainteresowania

języki słowiańskie, metodyka nauczania języków słowiańskich w innym słowiańskim środowisku językowym, glottodydaktyka, przyswajanie L2 i L3, psycholingwistyka, lingwistyka antropologiczna

Przebieg kariery naukowej i zawodowej

 • 2020 – 2021 – współpraca przy projekcie Jezički pejzaž kulturne oblasti Banata: dijahrona i sinhrona perspektiva (Liguistic Landscape of the Cultural Region Banatin Diachrony and Sinchrony perspective), Balkanološki institut SANU (Institute for Balkan Studies SASA) i Univerzitet u Jeni (University of Jena),
 • październik 2018: lektor języka serbskiego,
 • październik 2017 – październik 2018: prowadziła zajęcia z gramatyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie,
 • czerwiec 2016 – wrzesień 2018: tłumaczka portalu humanitarnego „Red Info Portal“ Czerwonego Krzyża w Belgradzie,
 • 2016 – studia doktoranckie (językoznawstwo, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Belgradzie),
 • 2015 – 2016 studia magisterskie (język, literatura, kultura, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Belgradzie).

Staże i stypendia

 • lipiec 2018: Seminarium Kreatywnego Pisania i Dramaturgii, Bački Petrovac,
 • maj – czerwiec 2017: praktyka zawodowa w Ambasadzie Republiki Serbii, Bratysława,
 • luty – czerwiec 2017: wymiana stypendialna Erasmus, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie,
 • czerwiec 2016: Letnia Szkoła Słowackiego Języka i Kultury, Bratysława (Centrum ďalšieho vzdelávania UK),
 • luty – czerwiec 2016: wymiana stypendialna Ceepus, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie,
 • luty – czerwiec 2015: wymiana stypendialna Ceepus, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie,
 • sierpień 2014: Letnia Szkoła Słowackiego Języka, Bratysława (Studia Academica Slovaca).

Konferencje i publikacje

 • Frazeologizmi u udžbenicima srpskog jezika za strance, 57. skup slavista Srbije, Beograd, 2019.
 • Glagoly kako priměr medžujezyčnyh homonim v srbskom, češskom i slovačskom jezykah (in English: Verbs as an example of interlingual homonyms in Serbian, Slovak and Czech) in: info, 2017, 2(2), pages 21-26. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line);
 • Slovačko-srpska dvojezična leksikografija, Konferencija mladih slavista, Budimpešta, 2017;
 • Međujezička homonimija u slavistici, Slavistička filologija 21. stoljeća, Zadar, 2016;
 • Međujezička homonimija i paronimija (u srpskom i slovačkom jeziku), Konferencija mladih slavista, Budimpešta, 2016 (in: Urkom, Aleksander, ed. (2018) Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VI = 6th Conference for Young Slavists in Budapest. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest. 94-97. ISBN 978-963-284-987-4)