Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, red. nauk. M. Hebal-Jezierska

Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich

redakcja naukowa: Milena Hebal-Jezierska

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Warszawa 2014

Przewodnik po korpusach języków słowiańskich jest pierwszą tego typu książką na rynku wydawniczym. Jego celem jest przekazanie Czytelnikowi nie tylko podstawowych informacji o każdym z korpusów, ale także przybliżenie specyfiki pracy z nimi. Przedstawiamy zatem analizę krytyczną zarówno struktury korpusów, jak i narzędzi wbudowanych w dany korpus; prezentujemy możliwości i ograniczenia poszczególnych elektronicznych zasobów tekstów.

Każdy rozdział (oprócz dwóch ostatnich) jest poświęcony korpusowi (lub korpusom) jednego języka słowiańskiego. Autorzy są badaczami wykorzystującymi korpusy w praktyce. Niektórzy z nich są także twórcami elektronicznych zasobów tekstowych. Każdy z rozdziałów naszego przewodnika ma podobną strukturę, żeby łatwiej można było dokonać analizy porównawczej korpusów, które są zróżnicowane pod wieloma względami. Z jednej strony znajdziemy zatem wysoce zaawansowane technologicznie narzędzia, np. Czeski Korpus Narodowy, Słowacki Korpus Narodowy, korpusy języka słoweńskiego, Rosyjski Korpus Narodowy, z drugiej strony ─ mniej zaawansowane korpusy języków słowiańskich, Chorwacki Korpus Narodowy, korpus języka serbskiego, ukraińskiego, białoruskiego oraz korpusy będące dopiero w fazie planowania (korpus języka macedońskiego). Celem niniejszej książki jest także ułatwienie korzystania z korpusów, dlatego Czytelnik znajdzie w niej także sugestie podstawowych zapytań przydatnych do wyszukania materiału, a także wskazówki pozwalające uniknąć pułapek czyhających na użytkownika korpusu.

(Zaczerpnięto ze Wstępu)

Wersję elektroniczną książki w pliku PDF można pobrać bezpłatnie STĄD.

Posted in publikacje pracowników, wiadomości and tagged .