Diamentowy Grant

Do 15 stycznia 2018 roku absolwenci studiów licencjackich oraz studenci studiów magisterskich mogą składać wnioski w VII edycji konkursu „Diamentowy Grant”. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Biura Obsługi Badań.

Posted in ogłoszenia, stypendia.