Studenckie zeszyty naukowe UJ

Nabór tekstów do Studenckich Zeszytów Naukowych IFS UJ na rok akademicki 2017/2018 został przedłużony. Termin nadsyłania prac upływa 10 kwietnia 2018.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych obszarem Słowiańszczyzny południowej i zachodniej (z wyłączeniem Polski) do nadsyłania tekstów! Jesteśmy otwarci na artykuły z każdej dyscypliny naukowej – od literaturoznawstwa, przez językoznawstwo, historię, nauki polityczne, po różnego rodzaju materiały kulturoznawcze.

Prace naukowe wraz z bibliografią, streszczeniem w języku angielskim i przypisami oraz  wszelkie pytania należy nadsyłać na adres mailowy: knsuj.zeszyty@gmail.com.

Artykuły powinny być opatrzone recenzją pracownika naukowego w stopniu przynajmniej doktora. Podstawowe wymagania dotyczące tekstów oraz dokładne wytyczne, co do wymagań edycyjnych tekstu znajdują się na stronie internetowej Koła Naukowego Slawistów UJ: http://www.uj.edu.pl/web/kns/zeszyty-naukowe oraz w załączniku:

IFS UJ Zasady redagowania tekstu

IFS UJ Formularz recenzyjny

 

Posted in konferencje slawistyczne, ogłoszenia, ogłoszenia sekretariatu, wiadomości.