Zagraniczne praktyki absolwenckie Erasmus

Zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA) do krajów programu dla studentów, przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103)

Rok akademicki 2017/2018

31 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

(Komunikat BWZ nr 8/18/SMPA/2017/2018)

  • Minimalny okres trwania praktyk – 60 dni.
  • Stypendium będzie przyznawane tylko na okres 60 dni, a pobyt  na praktyce może zostać przedłużony maksymalnie do 09.2018 r. – bez stypendium, o ile student  posiada odpowiedni „kapitał mobilności”.
  • W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do obrony i posiadają status studenta UW, a którzy praktykę odbędą w ciągu 12 miesięcy od daty obrony i nie później niż do 30.09.2018 r.
  • Miesięczne stypendium:

600 EURO – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;

550 EURO – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,  Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;

450 EURO – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

  • Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności, według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 3 dokumentów:
  1. zgłoszenia kandydatury studenta;
  2. porozumienia o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
  3. oświadczenia dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.

Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22  55 24 068.

Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu. 

 Sylwia Salamon

                                                           Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

Posted in ogłoszenia, praca, stypendia.