Sesja wrześniowa 2019

Sesja egzaminacyjna poprawkowa 2018/19
Przedmiot
Egzaminator
Dzień
Godzina 
Sala
Forma

I rok

Lektorat języka chorwackiego B1 mgr A. Marković 03.09 10:00-13:00 4 pisemny
    04.09 10:30-12:00 4 ustny
Lektorat języka czeskiego B1 mgr A. Jakubowska 03.09 11:00-14:00 11B zaliczenie
  06.09 11:00-14:00 5 pisemny
  10.09 11:00-13:00 4 ustny
Wstęp do językoznawstwa dr J.Molas 06.09 9:00-10:30 Belwederek ustny
  dr E. Kaczmarska 05.09 10:00-13:00 11AB pisemny
Dzieje regionu – Chorwacja i Słowenia dr M. Falski 09.09 10:00-14:00 3 pisemny/ustny
Dzieje regionu – Czechy i Słowacja dr hab. P. Pająk 02.09 10:00-11:00 Belwederek pisemny
09.09 9:00-12:00 gab.14 ustny
Wiedza o sztuce Słowenii dr M. Cmiel-Bażant 03.09 10:00-11:00 11A pisemny
Wiedza o sztuce Czech dr J. Królak 03.09 10:00-11:30 Belwederek pisemny
Antropologia kultury dr hab. M. Bogusławska 02.09 14:00-15:00 gab.2 Belwederek ustny

 II  rok

Lektorat języka czeskiego B2 mgr T. Piotrowska-Małek 05.09 10:00 3 zaliczenie
    06.09 10:00 3 pisemny
    10.09 10:00 3 ustny
Lektorat języka czeskiego B2 dr B. Kuboková 10.09 11:00 gab.2 Belwederek pisemny
Literatura Bułgarii I dr S. Siedlecka 03.09 12:30 gab.2 Belwederek ustny
Literatura czeska dr J. Królak 04.09 10:00-11:30 gab.2 Belwederek ustny
Gramatyka opisowa j. czeskiego dr M. Hebal-Jezierska 09.09 10:00-12:00 5 pisemny
Kultura popularna Czech dr hab. R. Kulmiński 03.09 14:00-15:30 3 pisemny
Aktualne kierunki badań slawistycznych   02.09 10:00 11A pisemny

 III rok

Lektorat języka chorwackiego C1 mgr A. Marković 03.09 14:00-18:00 4 pisemny
    04.09 09:00-09:30 4 ustny
Współczesne życie społ.-polit. Czech dr hab. M. Filipowicz 02.09 13:00-14:30 3 pisemny
03.09 10:00-12:00 gab.14 ustny
Współczesne życie społ.-polit. Chorwacji dr M. Falski 06.09 10:00-14:00 gab.2 Belwederek ustny
Literatura Chorwacji II dr M. Falski 06.09 10:00-14:00 gab.2 Belwederek ustny
Literatura czeska dr J. Królak 05.09 10:00-11:30 gab.2 Belwederek ustny

I rok (magisterskie)

Lektorat języka czeskiego dr D. Pelčáková 06.09 10:00-14:00 4 pisemny
Lektorat B języka serbskiego A2 mgr T. Stojanović 02.09 14:00 5 pisemny
Tradycje językowe Czech prof. Z. Greń 13.09 10:00 5 ustny

 II rok (magisterskie)

Lektorat B – język słoweński B2 dr J. Bilińska 06.09 12:30 11B ustny
Relacje międzykulturowe – Czechy i Słowacja dr hab. M.Filipowicz 02.09 13:45 3 ustny

 Fakultety

Karły i siłacze. Cyrk w kulturze czeskiej dr S. Siedlecka 03.09 11:00 gab.2 Belwederek ustny
Język staro-cerkiewno-słowiański (2) dr I. Doliński 03.09 15:00-16:30 Belwederek pisemny

Egzaminy z lektoratów certyfikacyjnych

Język chorwacki B1,B2 B1 03.09 09:00-12:00 3 pisemny
  B2 03.09 09:00-12:00 5 pisemny
  B1,B2 03.09 13:00-14:00 5 ustny
Język czeski B1, B2 B1,B2 04.09 10:00 5 ustny
Język serbski B1, B2 B1 02.09 10:00-13:00 3 pisemny
  B2 02.09 10:00-13:00 5 pisemny
  B1,B2 03.09 10:00 11A ustny

 

Posted in ogłoszenia, zaliczenia, egzaminy.