Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na studia I stopnia

Tura 1 (13.07.2020 00:00 – 12.08.2020 23:59)

Rejestracja w systemie IRK

Ogłoszenie wyników: 24 sierpnia 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 25-27 sierpnia 2020 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28, 31 sierpnia 2020 r.
  • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 1-2 września 2020 r.
  • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 3-4 września 2020 r.
  • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach
Rekrutacja na studia II stopnia

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Polonistyki uprzejmie informuje, że – zgodnie z uchwalonym 20 maja br. przez Senat UW nowym harmonogramem rekrutacji – rekrutacja na studia II stopnia organizowane na Wydziale Polonistyki odbędzie się w terminie sierpniowo-wrześniowym:

  • początek rejestracji w IRK: 10.08.2020;
  • koniec rejestracji w IRK: 16.09.2020;
  • egzamin wstępny (jeśli dotyczy): 21.09.2020;
  • ogłoszenie wyników: 23.09.2020;
  • przyjmowanie dokumentów: od 24.09.2020.
Posted in ogłoszenia, ogłoszenia sekretariatu.