The Polish Learner Corpus

Tu powstaje Korpus Uczniowski Języka Polskiego.