Komunizm na peryferiach. Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka

Komunizm na peryferiach. Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej.

red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka

Wydział Polonistyki UW/Libron, Warszawa/Kraków 2013

Kolejny – już czwarty – tom zbiorowy poświęcony cywilizacji komunizmu. Jest to edycja Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Kultury Komunizmu w Europie Środkowej i Na Bałkanach, funkcjonującego przy Wydziale Polonistyki UW. Autorzy podejmują tematykę peryferyjnych zjawisk kulturowych i politycznych w krajach tzw. realnego socjalizmu.

(ze strony biblioteki ISZiP)

Posted in publikacje pracowników, wiadomości and tagged .