Mały język, wielki temat 5.09.: Wilamowice

Wilamowice (Wymysoü) to niezwykła w skali całej Polski miejscowość posiadająca własny język i unikatową kulturę. Członkowie Koła Naukowego Slawistów UW będą mieli okazję włączyć się w dokumentację miejscowego dziedzictwa podczas praktyk muzealniczych w ostatnim tygodniu września. Spotkanie, które odbędzie się 5 września o godz. 17.00 w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, służy wprowadzeniu uczestników wyjazdu terenowego w tajniki pracy muzealnika oraz zapoznaniu się z tradycyjnym strojem wilamowskim (którego elementy stanowią większość opisywanej kolekcji).

O stroju wilamowskim i podejmowanych w ramach projektu #Wilamowicemówią działaniach rewitalizacyjnych i popularyzatorskich opowie Anna Bińka ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Zajęcia muzealnicze poprowadzi dr Katarzyna Waszczyńska (IEiAK UW), znawczyni problematyki dziedzictwa kulturowego oraz antropologii rzeczy i muzealnictwa, od 2008 r. organizatorka projektu „Miniatury etnograficzne”, służącego porządkowaniu, dokumentacji i opisowi zbiorów etnograficznych znajdujących się w prywatnych kolekcjach (w latach 2015-17 realizowanego w Wilamowicach).

Spotkanie ma otwarty charakter, zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych poruszanym tematem.

Program może ulec zmianie.

Posted in wiadomości, wydarzenia and tagged .