Stypendium Ministra

Szanowni Studenci,
w związku z komunikatem, który pojawił się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informujemy, że studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2019/2020.
Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy:
• Art.93 ust. 1-3, art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. Zm.) oraz
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U poz. 658).
W związku z nowymi zasadami ubiegania się o stypendium ministra pragnę przedstawić procedurę ubiegania się w/w stypendium przez studentów:
1. Student nie składa wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej,
2. Od roku akademickiego 2019/2020 student powinien przesłać na adres mailowy pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki: i.d.przygocka@uw. edu.pl
w terminie do 23.09.2019
• Osobno wniosek (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia_nazwisko imię.PDF”),
• Osobno załącznik ze skanem oświadczenia (opisany jako wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – oświadczenie.PDF”)
• Osobno załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – załączniki.PDF”)
Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad przyznawania stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020, wzór wniosku, wzór oświadczenia oraz tabela prezentująca wykaz złożonych wniosków w programie Excel, zamieszczone zostały na stronie Biura Spraw Studenckich UW w zakładce Sekcja Socjalna – Stypendium Ministra. Link do strony:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacia-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wvzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

Stypendium Ministra 2019

Posted in ogłoszenia, stypendia.