W hołdzie dla pani profesor Barbary Kryżan-Stanojević

Z głębokim żalem informujemy o śmierci pani profesor Barbary Kryżan-Stanojević, językoznawczyni, absolwentki serbokroatystyki i polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora pani profesor uzyskała w Polskiej Akademiii Nauk. W 1993 roku objęła posadę lektora na Uniwersytecie w Zagrzebiu i kontynuowała tam karierę naukową, zajmując się głównie socjolingwistyką, glottodydaktyką i przekładoznawstwem. Po wyjeździe za granicę pani profesor współpracowała m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, biorąc udział w projektach naukowych, jak Słownik  pojęć  polityczno-społecznych  krajów  Europy Środkowej  i  Wschodniej, współtworzyła również Bibliografię językoznawstwa slawistycznego. Była członkinią stowarzyszeń naukowych polskich i chorwackich. W 2002 roku otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Życiorys i bibliografia prac pani profesor Barbary Kryżan-Stanojević

 

Posted in wiadomości, wydarzenia.