Zajęcia zdalne w semestrze zimowym

ZARZĄDZENIE NR 206 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

można pobrać tutaj: ZARZĄDZENIE NR 206 REKTORA UW

Najważniejsze informacje znajdują się na stronie uw.edu.pl:

Zdalny semestr zimowy

Posted in wiadomości, wydarzenia.