Semestr letni w trybie zdalnym

Zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbędą się zdalnie. Dotyczy to także lektoratów oraz przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Zajęcia WF prowadzone będą zdalnie lub na podstawie zarządzenia dyrektora SWFiS w obiektach UW. Zaliczenia i egzaminy, w tym egzaminy dyplomowe, również odbędą się w trybie zdalnym.
Na podstawie zarządzenia stacjonarnie mogą odbywać się zajęcia, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym (laboratoria, praktyki terenowe, praktyki zawodowe). Wykaz tych zajęć zostanie ogłoszony w każdej jednostce do 1 marca i na 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem. 
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 znajdują się w Zarządzeniu nr 9 Rektora UW:
Posted in wiadomości, wydarzenia.