ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM

Przekazujemy zapowiadane zarządzenie kierownika jednostki dydaktycznej, dr. Łukasza Książyka, w sprawie trybu prowadzenia zajęć na Wydziale Polonistyki w semestrze letnim 2021/2022. Zarządzenie to zgodne jest z wytycznymi Rektora.
W trybie zdalnym prowadzone będą te zajęcia, w których uczestniczy szczególnie wiele osób i/lub te, dla których tryb zdalny jest właściwszy (np. zajęcia komputerowe), JEŚLI o prowadzenie tych zajęć w trybie zdalnym wnioskowała jednostka, która je oferuje. Szczegółową listę takich zajęć znajdą Państwo w zarządzeniu.
Posted in ogłoszenia, ogłoszenia sekretariatu, wiadomości, wydarzenia.