ORGANIZACJA ZAJĘĆ W ŚRODĘ 15 CZERWCA

Na mocy zarządzenia KJD dra Łukasza Książyka w środę 15 czerwca zajęcia na wszystkich kierunkach na Wydziale Polonistyki odbywają się według czwartkowego planu zajęć.
W przypadku kolizji z zajęciami typu lektorat czy ogun, oferowanymi przez inne jednostki UW, pierwszeństwo mają zajęcia obowiązkowe, a nieobecności tym spowodowane będą usprawiedliwione.
 
Posted in ogłoszenia, ogłoszenia sekretariatu, wiadomości, wydarzenia.