Postawy i praktyki troski

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski oraz New Bulgarian University zapraszają do udziału w konferencji naukowej

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐚𝐰𝐲 𝐢 𝐩𝐫𝐚𝐤𝐭𝐲𝐤𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐬𝐤𝐢 𝐰 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐢𝐞 Ś𝐫𝐨𝐝𝐤𝐨𝐰𝐞𝐣 𝐢 𝐖𝐬𝐜𝐡𝐨𝐝𝐧𝐢𝐞𝐣 𝐰 𝐗𝐗𝐈 𝐰𝐢𝐞𝐤𝐮

Konferencja odbędzie się 15 maja 2023 roku. 
Pojęcie troski, tradycyjnie poruszane w klasycznej etyce i/lub feminizmie, jest coraz częściej obecne w dyskusjach wokół najbardziej dotkliwych problemów współczesności, w tym: wojny, pandemii, kryzysu klimatycznego, niestabilności politycznej, nierówności ekonomicznych. W dyskursie publicznym w krajach słowiańskich – inaczej niż w krajach anglojęzycznych i skandynawskich – można dostrzec fragmentaryzację rozumienia troski, o czym świadczy m.in. niejednorodność terminologiczna: angielskie care w języku polskim odpowiada takim terminom jak troska, opieka, usługi medyczne, świadczenie troski, zatroskanie, solidarność społeczna i inne. Mimo wielości podejść, opieka jest niezmiennie kojarzona z etyką miłości i czynienia dobra oraz przeciwstawiana indywidualistycznej koncepcji człowieka jako „samotnej wyspy”.
Tematem tej konferencji chcemy włączyć się do akademickiej dyskusji nad rozwojem idei troski i jej realizacji w praktyce społecznej i instytucjonalnej, kulturze, języku, edukacji, polityce, prawodawstwie, ochronie środowiska i innych dziedzinach. Interesują nas unikalne postawy i praktyki troski w Europie Środkowo-Wschodniej kształtowane w okresie po Traktacie Lizbońskim ustanawiającym Wspólnotę Europejską (2007).
Badacze z różnych dyscyplin z obszaru nauk humanistycznych i społecznych przedstawią różne perspektywy próbując odpowiedzieć na tak fundamentalne pytania jak:
🔸czym jest TROSKA, a czym BEZ-TROSKA;
🔸jakie są wymiary praktyczne, a jakie wymiary teoretyczne TROSKI;
🔸jak mówimy o TROSCE i „z troską”;
🔸czy TROSKA stanowi imperatyw osobisty i społeczny;
🔸w jaki sposób pojmowana i realizowana jest TROSKA w Polsce, a w jaki w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Językami sesji naukowej są: polski, bułgarski i angielski. Wygłoszone referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane przez wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego lub Nowego Uniwersytetu Bułgarskiego (NBU) w wersji elektronicznej w otwartym dostępie.
Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej w siedzibach Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW i NBU oraz zdalnej na platformie Zoom.

Organizatorzy:

▪Grupa projektowa ISZiP UW
▪Grupa projektowa NBU

Programme

Monday, May 15th

8:15       Opening Ceremony and Welcome Speech

8:30 – 10:10      Session I: Literary interpretations of CARE (100 min.)

Session chair: Syliwa Siedlecka (PhD, Institute of Western and Southern Slavic Studies, UW)

 1. Grażyna Szwat-Gyłybowa (Prof. dr hab., Literary and cultural studies, IS PAN,): В капана на грижата. Субверсивното майчинство в романа „Деса” на Ивана Траjаноска (In the trap of care. Subversive motherhood in the novel „Desa” by Ivana Trajanoska)
 2. Yordan Efftimov (PhD Assoc. Prof. in Theory and History of Literature, NBU): Старите хора в съвременната българска художествена проза (Old people in contemporary Bulgarian fiction)
 3. Moris Fadel: (PhD Assoc. Prof. in Theory and History of Literature, NBU): The possible impossibility of care (the presence of care in Jonathan Littell’s novel The Кindly Ones.)
 4. Biliana Kurtasheva (PhD Assoc. Prof. in Theory and History of Literature, NBU): Фигури на грижата: баби, мигранти, роботи. Стари неравенства и нови апории (Figures of care: grandmothers, migrants, robots. Old inequalities and new aporias)

10:10     Coffee Break (15 min.)

10:25 – 12:05    Session II: Legal interpretations of CARE

Session chair: Andreana Eftimova (Prof. DSc., Faculty of Journalism and Mass Communication Sofia University  “St. Kliment Ohridski”)

 1. Deyana Marcheva (PhD Assoc. Prof. in Law, NBU): Notion of Care and the Need for a Theory of Vulnerable Subjects in Bulgarian Law
 2. Silvia Tsoneva (PhD, Assoc. Prof. in Law, NBU): The duty of care as a tool to keep tort liability under control
 3. Rumen Petrov (PhD Assoc. Prof. in Social Work, NBU): Care, social engineering, and care-lessness in the late totalitarian Bulgaria (and afterword). The Brain Program of the Politburo of the Bulgarian Communist party and its repercussions in psychological humanities 40 years later.
 4. Valeri Vachev (PhD, Faculty of Law and Administration, UW): Polish Commissioner for Human Rights facing challenges in protecting individual rights and freedoms

Short break (5 min.)

12:10    Practices of CARE: Special Guests’ Session (30 min.)

Session chair: Iliana Genew-Puhalewa (Dr hab. Institute of Western and Southern Slavic Studies, UW)

 1. Manol Peykov: publisher and activist, Member of Parliament
 2. Miwa Maruyama: writer and activist, lecturer at the Jagellonian University

12:40    Lunch Break (60 min.)

13: 40   Session III: Educational and practical dimensions of CARE (100 min.)

Session chair: Yordan Efftimov (PhD Assoc. Prof. in Theory and History of Literature, NBU)

 1. Ekaterina Todorova (Assoc. Prof., PhD): Приобщаващо образование за студенти със специални образователни потребности в Нов български университет (Inclusive Education of Students with Special Education Needs in New Bulgarian University)
 2. Georgi Tsonev (lecturer at NBU): NBU’s tutor program – academia as helping and caring for the well-being of students beyond academic knowledge
 3. Andreana Eftimova (Prof. , Faculty of Journalismand Mass Communication Sofia University  “St. Kliment Ohridski”): Проблеми с употребата на феминативи за професии, свързани с медицинската грижа (Problems with the use of feminized forms for professions related to medical care)
 4. Project team ISZiP UW: dr hab. Iliana Genew-Puhalewa, dr Magdalena Kałuża, Kinga Kaczkowska, Dominik Jachimczyk, Rafał Mrowiński (Institute of Western and Southern Slavic Studies, UW): Koncept CARE/TROSKA w dokumentach UE dotyczących wojny w Ukrainie (na materiale polskim, chorwackim, bułgarskim i angielskim) (The concept of CARE in EU documents regarding the war in Ukraine (based on Polish, Croatian, Bulgarian, and English material))
15:20    Final Discussion and Closing Ceremony

Remarks:

 1. The hours are given in Central European Time.
 2. The working languages of the conference are Bulgarian, Polish, and English.
Posted in konferencje ISZiP, ogłoszenia, wiadomości.