Struktura systemu prasowego międzywojennej Jugosławii 8.04.

W imieniu Polskiej Komisji Bałkanistyki Historycznej i Kulturoznawczej (AIESEE) serdecznie zapraszam na wykład doktora Pawła Michalaka pt. Struktura systemu prasowego i polityka informacyjna międzywojennej Jugosławii w dobie rządów króla Aleksandra Karađorđevicia.

Wykład odbędzie się 8 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Wydziału ‘Artes Liberales’, na Nowym Świecie 69. 

Paweł Michalak jest absolwentem historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2011 roku obronił pracę magisterską pt. Reszydie – polska osada w Tesalii, napisaną pod kierunkiem prof. Ilony Czamańskiej. W latach 2011−2017, również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbył studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej, napisanej także pod opieką prof. Ilony Czamańskiej, pt. Ideologia monarchii króla Jugosławii Aleksandra Karađorđevicia na łamach dziennika „Politika” 1921−1934.

Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych w kraju i zagranicą (m.in. w Salonikach i Sofii), autor kilkunastu artykułów w języku polskim i angielskim. Członek Polskiej Komisji Bałkanistyki Historycznej i Kulturoznawczej (AIESEE) od 2011 r. Od października 2013 r. pracuje w Wydawnictwie Miejskim Posnania przy projekcie CYRYL (Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań – wirtualne muzeum Poznania).

Posted in wiadomości, wydarzenia and tagged .