Ortoepie západoslovanských jazyků

Online version

Název projektu:

Ortoepie západoslovanských jazyků

Identifikační číslo:

21910068

Poskytovatel:

Visegrádský fond

Popis cílů a výstupů projektu:

Projekt je zaměřen na současné výslovnostní normy (ortoepická pravidla) západoslovanských jazyků – češtiny, polštiny a slovenštiny. Zpracování této problematiky může být užitečné pro všechny, kteří se chtějí naučit tyto jazyky nebo si chtějí zlepšit standardní výslovnost češtiny, polštiny a slovenštiny. Publikované výstupy projektu (odborná kniha a cvičebnice) mohou posloužit jak vysokoškolským studentům, tak profesionálním mluvčím nejrůznějších profesí (např. učitelům, překladatelům, tlumočníkům, televizním a rozhlasovým redaktorům, činohercům aj.) nebo pracovníkům obchodní sféry. Vydání výslovnostních pravidel uvedených jazyků (v širším kontextu a se srovnávacím aspektem) v jednom svazku se jeví jako celkově přínosné pro slavistická studia. Kromě vytvoření hlavního výstupu – odborné knihy „Ortoepie západoslovanských jazyků (češtiny, polštiny a slovenštiny)“ – budou řešitelé projektu pořádat workshopy pro studenty všech tří zapojených univerzit (věnované praktickým výslovnostním cvičením s rodilým mluvčím), zpracují cvičebnici, jež bude využita v těchto workshopech a následně i ve výuce na jednotlivých pracovištích, a také uspořádají odborná kolokvia, která umožní setkání s dalšími odborníky z partnerských univerzit k rozpravám o zkoumaných tématech a která mohou přinést užitečná doporučení zejména pro zpracování knihy.

Žadatel:

Ostravská univerzita
Adresa: Dvořákova 7, Ostrava, 701 03, Česká republika
Webová stránka: www.osu.eu

Koordinátor projektu:

Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
E-mail:
Adresa: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, ul. Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava, Česká republika

Projektoví partneři:

Partner č. 1:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Adresa: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, 00-927, Poland
Webová stránka: www.uw.edu.pl
Kontaktní osoba: dr Milena Hebal-Jezierska; e-mail: m.hebal-jezierska@uw.edu.pl

Partner č. 2:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Adresa: Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra, 949 74, Slovakia
Webová stránka: www.ukf.sk
Kontaktní osoba: PhDr. Marcel Olšiak, PhD.; e-mail: molsiak@ukf.sk

Doba realizace:

01/06/2019–30/11/2020

Projektové fáze:

Časový harmonogram Popis činnosti
19/06/2019 – 20/06/2019 Úvodní schůzka akademiků zapojených do projektu
01/07/2019 – 01/11/2019 Vytvoření cvičebnice „Ortoepie západoslovanských jazyků – praktická cvičení“
01/06/2019 – 30/11/2020 Vytvoření odborné knihy „Ortoepie západoslovanských jazyků (češtiny, polštiny a slovenštiny)“
Listopad 2019 – květen 2020:

 • listopad 2019
 • březen 2020
 • květen 2020
Workshopy pro studenty zapojených univerzit:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Ostravská univerzita
Listopad 2019 – květen 2020:

 • listopad 2019
 • březen 2020
 • květen 2020
Kolokvia odborníků zapojených univerzit:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Ostravská univerzita
Listopad 2019 – květen 2020 Evaluace workshopů a kolokvií
Posted in wiadomości, wydarzenia and tagged , , .