Zalecenia UW i GIS w związku z COVID-19

Zachęcamy do śledzenia Aktualności na stronie głównej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pojawiają się szczegółowe informacje dotyczące organizacji studiów i pracy w najbliższym czasie. Sytuacja jest niezwykle dynamiczna, a decyzje dotyczące funkcjonowania uczelni podejmowane są na bieżąco – odpowiednio do zmieniającej się sytuacji. Dlatego na stronie głównej UW Biuro Prasowe stworzyło dwie zakładki poświęcone obecnej sytuacji, stale aktualizowane:

Zarządzenie Rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni

 

Zespół Roboczy ds. COVID19 powołany przez rektora UW monitoruje sytuację i udziela odpowiedzi na pytania nadesłane na adres InfoCovid19@adm.uw.edu.pl.
Z  dniem 13.03.2020 r. został uruchomiony „wewnętrzny” stały dyżur na UW ze względu na zagrożenie wirusem COVID19. Tel. 55- 31-605

Prosimy również o zapoznanie się z zaleceniami GIS, skierowanymi m.in. do studentów:

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

oraz z informacjami Biura Współpracy z Zagranicą:

Komunikat do studentów UW przebywających za granicą

W najbliższym czasie otrzymają Państwo również dalsze informacje na temat zajęć prowadzonych zdalnie.

Posted in wiadomości, wydarzenia.