Kulturoznawcze studia slawistyczne

Rok przyjęcia projektu do realizacji – 2008

Okres realizacji projektu – 2008-2009

Numer projektu – FID-62

Źródło finansowania projektu

Fundusz Innowacji Dydaktycznych 60%

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej 40%

Krótki opis projektu

W roku akademickim 2005/2006 uruchomiono w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej studia na kierunku kulturoznawstwo, o specjalności slawistyka zachodnia i południowa. Celem było zwiększenie atrakcyjności oferty dydaktycznej poprzez dostosowanie programu zajęć do wynikających z potrzeb rynku pracy oczekiwań studentów oraz zastosowanie w praktyce dydaktycznej ewoluujących w kierunku kulturoznawstwa metod badawczych współczesnej slawistyki. Projekt od początku pomyślany był jako element realizacji celów Deklaracji Bolońskiej, zakładających wprowadzenie studiów dwustopniowych oraz interdyscyplinarny charakter programów – zwłaszcza na drugim stopniu kształcenia – jak również ścisłe powiązanie treści teoretycznych z praktyką. Wszystkie te elementy mają na celu zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów oraz intensyfikację szeroko pojmowanej mobilności studentów (możliwość podejmowania studiów równoległych, odbywania poszczególnych części i etapów studiów w różnych ośrodkach i na skorelowanych rodzajach studiów, np. dyplom licencjacki na kulturoznawczych studiach slawistycznych, połączonych ze studiami dziennikarskimi, uzupełnionych semestralnym pobytem studyjnym w Pradze, natomiast magisterium z zakresu politologii).