Sylwia Siedlecka

doktor

Adres e-mail: s.siedlecka@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • Rada Dyscypliny „Nauki o Kulturze i Religii” na Uniwersytecie Warszawskim
 • Rada Naukowa Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
 • 2016-2018 wicedyrektorka ISZiP do spraw studenckich, członkini Rady Naukowej ISZiP, członkini Komisji Dydaktycznej Wydziału Polonistyki UW
 • certyfikowana tutorka akademicka (certyfikat Collegium Wratislaviense)
 • „Zeszyty Łużyckie. Czasopismo o Mniejszościach”, zastępczyni redaktorki naczelnej

Zainteresowania

Bałkany w XX i XXI wieku, literatura i kultura czeska, antropologia widowisk, wyobraźnia społeczna

Kariera naukowa

 • Stypendia: Fellow Instytutu George’a Bella (Chichester, UK); stypendium Bułgarskiego Instytutu Badań Historii Najnowszej (Sofia, 2009); stypendium Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego (Krzyżowa, 2008); stypendium Funduszu Wyszehradzkiego (Bratysława, 2006), stypendium Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2019, 2021)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne (2019)
 • TOPOS „WMUROWANEJ KOBIETY” W KULTURACH EUROPY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ I WĘGIER; grant Narodowego Centrum Nauki pod kierunkiem prof. Grażyny Szwat-Gyłybowej z Instytutu Slawistyki PAN (NCN 2020/37/B/HS2/00152) (wykonawczyni)
 • Redaktorka prowadząca serii naukowej „Circusiana” w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, w ramach której działa zespół badań nad cyrkiem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dydaktyka

Zajęcia prowadzone w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW:

 • Wykłady: Historia idei; Relacje międzykulturowe na Bałkanach; Dzieje regionu: Bałkany
 • Konwersatoria: Antropologia polityki; Kultura popularna Bułgarii; Analiza tekstu literackiego (na materiale serbskim, słowackim, czeskim i bułgarskim); Wiedza o sztuce; Literatura współczesna; Warsztat pisania akademickiego
 • Seminaria: magisterskie i licencjackie
 • Zajęcia fakultatywne: Bałkany: warsztat reportera; Cyrk w kulturze czeskiej, Kino środkowoeuropejskie lat 80., Słowiański jarmark niesamowitości; Nowe kino bułgarskie; Od cyrku do kampu: ze społecznej historii odmienności

Zajęcia dydaktyczne w innych jednostkach: Collegium Civitas, Warszawska Szkoła Fotografii, Dom Spotkań z Historią w Warszawie

Publikacje

Książki autorskie

 • Złote piachy, Wołowiec: Czarne, 2019.
 • Poganki i intelektualistki. Bohaterki Błagi Dimitrowej, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy PAN, 2012.

Książki współautorskie

 • Leksykon tradycji bułgarskiej, red. Grażyna Szwat-Gyłybowa, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy PAN 2011.

Redakcja naukowa

 • CulturaL Resources. Immobility – Transfer, Milling – Revival, redakcja (z G. Szwat-Gyłybową i Aleksandrą Michalską) numeru tematycznego pisma „Slavia Meridionalis” 24 (2024).
 • Circusiana 1. OTWARCIA, red. Sylwia Siedlecka, Grzegorz Kondrasiuk, Wydawnictwo Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2023 (pierwszy tom serii tematycznej o historii sztuki cyrkowej).
 • Литературен атлас „Живописна България. Многоезични маршрути“, Uniwersytet Płowdiwski Pajsija Chilendarskiego, Płowdiw 2022.
 • Cyrkowe imaginaria, „Panoptikum”, nr 25 (2021), Uniwersytet Gdański 2021 (z Grzegorzem Kondrasiukiem)
 • Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach, (z Magdaleną Bogusławską i Anną Kobylińską), Warszawa: Wydawnictwo „Libron”, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.

Wybrane artykuły

 • Violence, Affect, Empathy. The Topos of Immurement in Bulgarian School Textbooks, „Slavia Meridionalis” 24 (2024) (w druku).
 • Polityczność areny cyrkowej: na marginesie noweli „Sachem” Henryka Sienkiewicza, w: Nowe światy. Sztuki performatywne jako polityczne przestrzenie konfliktu, dialogu i troski, red. K. Kurek, M. Rewerenda, A. Siwiak, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2022, s. 135-150.
 • Wstęp (z Grzegorzem Kondrasiukiem), numer tematyczny pisma „Panoptikum”, zatytułowany „Cyrkowe imaginaria” 25 (2021), s. 9-13.
 • Wstęp (z Grzegorzem Kondrasiukiem), Circusiana 1: Otwarcia, red. S. Siedlecka, G. Kondrasiuk, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewckiego, Warszawa 2023.
 • The Institutionalization of Bulgarian Circus between 1944 and 1957, „Balkanistic Forum” 1/2021: Knowledge and Ideologies. Europe and the Black Sea Region after World War II, s. 165-178.
 • The Labyrinth of Genealogy: Poetry of Mehmet Karahüseyinov 1980-1990, “Balkanistic Forum” 3/2019: Dissidence and Change. Compromises of Transition, ed. Nurie Muratova, s. 34-45.
 • Laboratorium tożsamości. Bułgarski nurt muzyczny czałga w okresie transformacji, w: Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach, red. nauk. M. Bogusławska, A. Kobylińska, S. Siedlecka, Warszawa: Wydawnictwo „Libron”, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, 2019, s. 299-322.
 • Wokół pojęcia cyrku, w: Cyrk w świecie widowisk, red. Grzegorz Kondrasiuk, Lublin: Warsztaty Kultury 2017, s. 313–333.
 • Българистиката във Варшавския университет, „Език и литература“ 2017, nr 1-2, s. 22–33.
 • Cyrk bułgarski w latach 1984–1983 jako projekt modernizacyjny, w: Fabryka Słowian. Modernizacje, red. Danuta Sosnowska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, s. 266–290.
 • Ciało narodu. Przypadek artysty cyrkowego Zyszego Breitbarta, „Kultura Popularna” 2016, 1 (47), s. 91–100.
 • Пространство и език. Литературна топография на България, „Български език и литература“ 2016 (LVIII)/1, s. 79–82.
 • Cyrk jako parodia komunizmu. „Kloktat dehet” Jáchyma Topola, „Slavia Meridionalis” 14, Warszawa 2014, s. 443–461.
 • Bibliografia adnotowana naukowych prac bułgarystycznych wydanych w Polsce w latach 1947-2012, „Slavia Meridionalis” 2014, nr 14, s. 462–516.
 • Български хетеротопии. Отклонение на Блага Димитрова, w: Пространствата на словото. Сборник в чест на проф. Светлозар Игов, Институт за литература, Издателски център „Боян Пенев”, 2012, Т. 1, s. 322–341.
 • Art, politics and intellectuals in totalitarian Bulgaria, Symposium on South Eastern Europe, London School of Economics.
 • Bułgarskie heterotopie, w: Znaczące przestrzenie Słowiańszczyzny, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2011, s. 307–332.
 • Echa „procesu odrodzeniowego” w eseistyce Błagi Dimitrowej, w: Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008, s. 229–244.
 • Ironie jako postoj v textech Bohumila Hrabala „Obsluhoval jsem anglického krále” a „Příliš hlučná samota”, w: Funkce – funkčnost – funkcionalismus. VI Mezinárodní Setkání Mladých Lingvistů, Olomouc 2007.
 • Strategie autobiograficzne w powieści Rudolfa Slobody „Rozum”, w: Slavica leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki, red. J. Królak, J. Molas, Warszawa 2006, s. 117-133.

Popularyzacje

 • Cyrk jako metafora. Katalog wystawy „Ale cyrk” Muzeum Narodowego w Warszawie, 2022, s. 80-95.
 • Uratuje nas pamięć. Rozmowa z Georgim Gospodinowem, „Przekrój”, wrzesień 2022.
 • Duet z Harvardu. Zaskakująca zmiana władz w Bułgarii, „Polityka”, 8.02.2022.
 • Chłop z Bankji, „Pismo. Magazyn Opinii”, nr 8/2018 (31.07.2018).
 • Georgi Dimitrow: Lew z Lipska, „Gazeta Wyborcza: Ale Historia”, nr 25 listopada 2019.
 • Georgi Gospodinov: Creating Meaning and Lenin’s Ear, „Aspen Review Central Europe”, nr 3/2020, s. 100-105.
 • The Edge of Europe (“Border: a Journey to the Edge of Europe” by Kapka Kassabova), “Aspen Review Central Europe”, nr 4/2019, s. 122-127.
 • Śladami wmurowanej (współautorstwo z M. Maciulewicz), „UW. Pismo Uczelni”, nr 4 (105), 2022, s. 30-31.
 • Bułgarski Syzyf, „Slavia Meridionalis” 2012, nr 12, s. 293-295.
 • Ważny trójgłos, „Inna Galicja”, „Nowa Europa Wschodnia” 2009, nr 3/4, s. 59–61.
 • Głosy z Galicji, „Opera Slavica. Slavistické rozhledy”, Brno 2009, nr 1.
 • Všetky zvieratá na okraji autostrády, „VLNA – urbánny splietací mag”, Bratysława, nr 36/2009.

Wybrane przekłady

 • Antologia współczesnej poezji słowackiej, Warszawa: Świat Literacki 2006.
 • Vilikovský, Koń na schodach, ślepiec we Vrablach, „Literatura na Świecie” 2007, nr 7-8, s. 20-87.
 • Sloboda, Jesienna (za to) wielka miłość, „Tygiel Kultury” 2009, nr 4-6, s. 48-60.

Utwory literackie

 • Fosa (powieść), Warszawa: W.A.B. 2015.
 • Szczeniaki (zbiór opowiadań), Warszawa: W.A.B. 2010 (wydanie II uzupełnione: 2015).
 • Państwo Nikt. Dzieje ludzi nieważnych (współaut. z M.R. Makowskim), wyd. Manufaktura Legenda 2016.
 • Opowiadania i ich przekłady (na angielski, węgierski, słowacki, bułgarski, serbski) publikowane m.in. w czasopismach: „Studium”, „Gazeta Nagrody Literackiej Gdynia”, „VLNA” (Słowacja), „Plamak” (Bułgaria), „dwutygodnik.com”, „Guernica Magazine”, „The Chicago Review”, „The Brooklyn Rail”.
 • Opowiadania w antologiach: Mówi Warszawa (red. M. Kochan, Warszawa 2011), Autor przychodzi wieczorem (red. D. Sośnicki, Warszawa 2012), Swoją drogą (red. M. Mizuro, Wrocław 2013).