Sylwia Siedlecka

doktor

Adres e-mail: s.siedlecka@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • 2019-obecnie: członek Rady Dyscypliny „Nauki o Kulturze i Religii” na Uniwersytecie Warszawskim w kadencji 2019-2020
 • 2016-2018 wicedyrektorka ISZiP do spraw studenckich, członkini Rady Naukowej ISZiP, członkini Komisji Dydaktycznej Wydziału Polonistyki UW
 • Certyfikowana tutorka akademicka (certyfikat Collegium Wratislaviense)
 • Członek zarządu Sekcji Dzieł Literackich Stowarzyszenia Autorów i Kompozytorów Scenicznych

Zainteresowania

historia idei, wyobraźnia społeczna, antropologia widowisk, antropologia polityki

historia cyrku w Europie Środkowo-Wschodniej

Przebieg kariery naukowej

W 2011 obroniłam na Wydziale Polonistyki UW doktorat z kulturoznawstwa na podstawie rozprawy Poganki i intelektualistki. Bohaterki Błagi Dimitrowej napisanej pod kierunkiem prof. Grażyny Szwat-Gyłybowej. W 2004 ukończyłam studia slawistyczne (bułgarystyka i bohemistyka) w Instytucie Filologii Słowiańskiej UW z tematem pracy dyplomowej Ironia w utworach Bohumila Hrabala „Obsluhoval jsem anglického krále” i „Příliš hlučná samota”. W latach 2008-2012 pracowałam jako asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Od 2013 roku pracuję w ISZiP UW. Byłam stypendystką Instytutu George’a Bella (Chichester, UK, od 2009 roku); Bułgarskiego Instytutu Badań Historii Najnowszej (Sofia, 2009); Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego (Krzyżowa, 2008); Funduszu Wyszehradzkiego (Bratysława, 2006), w 2019 roku otrzymałam nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. 

Dydaktyka

Od 2013 roku w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW prowadzę zajęcia: Historia idei, Relacje międzykulturowe na Bałkanach, Współczesne życie społeczno-polityczne Bułgarii, Antropologia polityki, Literatura bułgarska, Kultura popularna Bułgarii, Analiza tekstu literackiego (na materiale serbskim, słowackim, czeskim i bułgarskim), Wiedza o sztuce Bułgarii, jak również zajęcia fakultatywne bałkanistyczne i bohemistyczne, między innymi Bałkany: warsztat reportera i Cyrk w kulturze czeskiej.

Od 2008 roku współpracuję z warszawskim Domem Spotkań z Historią, gdzie zorganizowałam m.in. cykle ogólnouniwersyteckie dla studentów UW: Kino środkowoeuropejskie lat 80. (2008/2009), Muzyka i polityka (2009-2014), Od cyrku do kampu. Ze społecznej historii odmienności (2015/16), jak również wiele spotkań otwartych na temat kina europejskiego z udziałem reżyserów, badaczy, krytyków, muzyków, kuratorów i pisarzy. W latach 2012-13 prowadziłam autorskie zajęcia w Warszawskiej Szkole Fotografii, a w latach 2010-2014 zajęcia Szkoły pisania oraz Twórczego pisania w Collegium Civitas.

Publikacje

Książki autorskie

 • Złote piachy, Wołowiec: Czarne, 2019.
 • Poganki i intelektualistki. Bohaterki Błagi Dimitrowej, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy PAN, 2012.

Książki współautorskie

 • Leksykon tradycji bułgarskiej, red. Grażyna Szwat-Gyłybowa, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy PAN 2011.

Redakcja tomów

 • Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach (z Magdaleną Bogusławską i Anną Kobylińską), Warszawa: Wydawnictwo „Libron”, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • Ulysses’ Gaze. Stories of Migration in Europe, red. i oprac. naukowe Sylwia Siedlecka, Bruksela 2015, ss. 113.

Wybrane artykuły

 • Buzłudża – muzeum duchów, w: Fabryka Słowian. Instytucjonalizacje, red. A. Kobylińska, Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW (w druku).
 • The Labyrinth of Genealogy: Poetry of Mehmet Karahüseyinov 1980-1990, “Balkanistic Forum” 3/2019: Dissidence and Change. Compromises of Transition, ed. Nurie Muratova, s. 34-45.
 • Laboratorium tożsamości. Bułgarski nurt muzyczny czałga w okresie transformacji, w: Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach, red. nauk. M. Bogusławska, A. Kobylińska, S. Siedlecka, Warszawa: Wydawnictwo „Libron”, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, 2019, s. 299-322.
 • Wokół pojęcia cyrku, w: Cyrk w świecie widowisk, red. Grzegorz Kondrasiuk, Lublin: Warsztaty Kultury 2017, s. 313–333.
 • Българистиката във Варшавския университет, „Език и литература“ 2017, nr 1-2, s. 22–33.
 • Cyrk bułgarski w latach 1984–1983 jako projekt modernizacyjny, w: Fabryka Słowian. Modernizacje, red. Danuta Sosnowska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, s. 266–290.
 • Ciało narodu. Przypadek artysty cyrkowego Zyszego Breitbarta, „Kultura Popularna” 2016, 1 (47), s. 91–100.
 • Пространство и език. Литературна топография на България, „Български език и литература“ 2016 (LVIII)/1, s. 79–82.
 • Cyrk jako parodia komunizmu. „Kloktat dehet” Jáchyma Topola, „Slavia Meridionalis” 14, Warszawa 2014, s. 443–461.
 • Bibliografia adnotowana naukowych prac bułgarystycznych wydanych w Polsce w latach 1947-2012, „Slavia Meridionalis” 2014, nr 14, s. 462–516.
 • Български хетеротопии. Отклонение на Блага Димитрова, w: Пространствата на словото. Сборник в чест на проф. Светлозар Игов, Институт за литература, Издателски център „Боян Пенев”, 2012, Т. 1, s. 322–341.
 • Art, politics and intellectuals in totalitarian Bulgaria, Symposium on South Eastern Europe, London School of Economics, dostępny on-line: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/LSEE/PhDSymposium/Papers.aspx.
 • Bułgarskie heterotopie, w: Znaczące przestrzenie Słowiańszczyzny, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2011, s. 307–332.
 • Echa „procesu odrodzeniowego” w eseistyce Błagi Dimitrowej, w: Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008, s. 229–244.
 • Ironie jako postoj v textech Bohumila Hrabala „Obsluhoval jsem anglického krále” a „Příliš hlučná samota”, w: Funkce – funkčnost – funkcionalismus. VI Mezinárodní Setkání Mladých Lingvistů, Olomouc 2007.
 • Strategie autobiograficzne w powieści Rudolfa Slobody „Rozum”, w: Slavica leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki, red. J. Królak, J. Molas, Warszawa 2006, s. 117-133.

Recenzje

 • The Edge of Europe (“Border: a Journey to the Edge of Europe” by Kapka Kassabova), “Aspen Review Central Europe”, nr 4/2019, s. 122-127.
 • Bułgarski Syzyf, „Slavia Meridionalis” 2012, nr 12, s. 293-295.
 • Ważny trójgłos, „Inna Galicja”, „Nowa Europa Wschodnia” 2009, nr 3/4, s. 59–61.
 • Głosy z Galicji, „Opera Slavica. Slavistické rozhledy”, Brno 2009, nr 1.
 • Všetky zvieratá na okraji autostrády, „VLNA – urbánny splietací mag”, Bratysława, nr 36/2009.

Wybrane artykuły w prasie

 • Chłop z Bankji, „Pismo. Magazyn Opinii”, nr 8/2018 (31.07.2018).
 • Georgi Dimitrow: Lew z Lipska, „Gazeta Wyborcza: Ale Historia”, nr 25 listopada 2019.

Wybrane przekłady literackie

 • Antologia współczesnej poezji słowackiej, Warszawa: Świat Literacki 2006.
 • Vilikovský, Koń na schodach, ślepiec we Vrablach, „Literatura na Świecie” 2007, nr 7-8, s. 20-87.
 • Sloboda, Jesienna (za to) wielka miłość, „Tygiel Kultury” 2009, nr 4-6, s. 48-60.

Utwory literackie

 • Fosa (powieść), Warszawa: W.A.B. 2015.
 • Szczeniaki (zbiór opowiadań), Warszawa: W.A.B. 2010 (wydanie II uzupełnione: 2015).
 • Państwo Nikt. Dzieje ludzi nieważnych (współaut. z M.R. Makowskim), wyd. Manufaktura Legenda 2016.
 • Opowiadania i ich przekłady (na angielski, węgierski, słowacki, bułgarski, serbski) publikowane m.in. w czasopismach: „Studium”, „Gazeta Nagrody Literackiej Gdynia”, „VLNA” (Słowacja), „Plamak” (Bułgaria), „dwutygodnik.com”, „Guernica Magazine”, „The Chicago Review”, „The Brooklyn Rail”.
 • Opowiadania w antologiach: Mówi Warszawa (red. M. Kochan, Warszawa 2011), Autor przychodzi wieczorem (red. D. Sośnicki, Warszawa 2012), Swoją drogą (red. M. Mizuro, Wrocław 2013).