Dla studentów

Ważne dokumenty

  • Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (z dnia 19 czerwca 2019 r.): link
  • REGULAMIN STUDIÓW z dnia 19 czerwca 2019 r
  • Przewodnik dla studentów pierwszego roku UW: Informator UW dla pierwszego roku 2023
  • Akty prawne dotyczące jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki: link
  • Zarządzenie Rektora UW z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie polityki przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym w UW: link

Pomoc materialna:

Przydatne linki:

Strony zawierające informacje na temat przeciwdziałania nieetycznym działaniom na UW