Koło Naukowe Slawistów

Zarząd

Prezes: Dominik Jachimczyk

Wiceprezes: Bartosz Wysocki

Sekretarz: Aleksandra Rybak

Opieka naukowa: dr hab. Robert Kulmiński

Pełnomocnik ds. organizacyjnych: mgr Yordanka Ilieva-Cygan

 
Kontakt

Koło Naukowe Slawistów Uniwersytetu Warszawskiego działa od 2000 roku. Członkami KNS UW mogą zostać wszyscy studenci UW, którzy są zainteresowani szeroko pojętą tematyką Słowian Zachodnich i Południowych.

KNS UW

ma na celu poszerzanie wiedzy o kulturze i językach krajów słowiańskich

skupia studentów chętnych do prowadzenia dyskusji, ukierunkowanych na działalność naukową

nie zajmuje się organizacją wydarzeń nienaukowych (co nie powstrzymuje ich członków od prywatnego zaangażowania w życie Instytutu)

spotyka się regularnie, docelowo dwa razy w miesiącu na dyskusje dotyczące nowości w dziedzinie slawistyki, referaty członków (i nie tylko) na temat ich badań oraz w ramach klubu czytelniczego literatury słowiańskiej

oficjalnie przyjmuje nowe osoby co semestr, jednak jego spotkania są otwarte

dąży do rozszerzenia swojej działalności naukowej, współpracuje z innymi ośrodkami slawistycznymi i jest wpisane w środowisko kół naukowych funkcjonujących na UW

wierzy, że Uniwersytet to nie kurs zawodowy, a drogą do mądrości jest reżim biblioteczny

Z historii KNS UW
  • Realizowaliśmy projekty badawcze np. Jazda królów – geneza, rozwój i znaczenie dla współczesnej kultury Moraw, Vlčnow, region Slovácko, Karnawał w Drežnicy;
  • Współorganizowaliśmy konferencje naukowe, m.in. Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich; Mały język, wielki temat (dzięki wsparciu byłego prezesa KNS mgr Macieja Mętraka, doktoranta w naszym Instytucie); Mniejszości na Bałkanach Wschodnich – język i kultura;
  • Organizowaliśmy i współorganizowaliśmy spotkania z artystami, naukowcami, politykami, dziennikarzami, pisarzami, dyplomatami, podróżnikami oraz reprezentantami innych profesji m.in. spotkanie z malarzem Niče Vasilevem; Hubertem Urbańskim; Robertem Makłowiczem;
  • Zorganizowaliśmy cykl spotkań „Poznaj swojego wykładowcę”. Odbyło się m.in. spotkanie z dr Anną Kobylińską, dr. hab. Marcinem Filipowiczem i dr. Maciejem Falskim, związane z promocją książki ich autorstwa pod tytułem Peryferyjność. Habsbursko-słowiańska historia nieoczywista, oraz spotkanie z dr hab. Magdaleną Bogusławską: Podróżować znaczy rozumieć. Wyprawy Polaków na Bałkany na przełomie XIX i XX wieku a narodziny wyobraźni antropologicznej;
  • Współpracujemy m.in. z wydawnictwem POLON. Członkowie naszego Koła mają możliwość pisania recenzji dla wydawnictwa;
  • W 2010 roku braliśmy udział w międzynarodowym festiwalu teatralnym Demoludy, Olsztyn;
  • Wzięliśmy udział w praktykach muzealniczych w Wilamowicach dzięki Stowarzyszeniu Wilamowianie oraz mgr Maciejowi Mętrakowi;
  • Zorganizowaliśmy wiele wydarzeń integracyjnych, a także współorganizowaliśmy wydarzenia związane z życiem Instytutu, m.in. wigilię, dni otwarte.
Zachęcamy do kontaktu!