„Modernizacje” – z cyklu „Fabryka Słowian”

Zapraszamy do lektury pierwszego tomu zbiorowego z serii Fabryka Słowian, której pomysłodawcą był dr hab. Patrycjusz Pająk. Redaktorką części pierwszej, zatytułowanej Modernizacje, jest dr hab. Danuta Sosnowska, która kierowała pracą zespołu badaczek i badaczy z naszego Instytutu.

Zakład Literatur i Kultur Słowiańskich planuje wydanie kolejnych tomów w tym cyklu: Instytucjonalizacje, Rewizje, Popularyzacje. Celem projektu jest przedstawienie rozmaitych aspektów oraz specyfiki zmian cywilizacyjnych i kulturowych zachodzących w krajach zachodniej i południowej Słowiańszczyzny.

Książkę można nabyć w wydziałowej księgarni internetowej:
http://ksiegarniapolon.uw.edu.pl/…/fabryka-slowian-moderni…/

 

SPIS TREŚCI:

Danuta Sosnowska, Wstęp

Dyskusja: „…Żyjemy pomiędzy dwoma światami…”

Aneta Daszuta, Ekspresja form. O jednym z aspektów modernizacji czeskiej myśli estetycznej w pierwszej połowie XX wieku

Marta Cmiel, Przemiany słoweńskojęzycznej przestrzeni publicznej w okresie międzywojennym

Jasmina Šuler-Galos, O rodowodzie słoweńskiego socjalnego realizmu

Patrycjusz Pająk, Chorwacki modernizm filmowy

Maciej Faski, Co przestrzeń miejska mówi o modernizacji? Sarajewo i Bośnia w okresie habsburskim

Anna Kobylińska, Fujara a postęp. O paradoksach modernizacji na Słowacji (Jan Lajciak versus Alexander Matuska)

Sylwia Siedlecka, Cyrk Bułgarski w latach 1948-1083 jako projekt modernizacyjny

Jerzy Molas, Forma przejęcia władzy jako przeszkoda w procesach modernizacyjnych współczesnej Serbii

Karolina Ćwiek-Rogalska, „Ukazat jim, v cem je to lepsi”. Projekt modernizacji Pogranicza w czechosłowackiej literaturze socjalistycznej

Aleksander Kaczorowski, Meandry modernizacji: od Praskiej Wiosny do normalizacji

Robert Kulmiński, Sztuka domowa

Posted in publikacje pracowników, wiadomości and tagged .