Jak się z nami skontaktować?

W związku z czasowym ograniczeniem obowiązku pracy na terenie Uczelni na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. i Zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Wydziału pracują obecnie w trybie zdalnym. Poniżej umieszczamy adresy mailowe dyrekcji oraz administracji Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej:

Sekretariat   slavist@uw.edu.pl
Dyrektor Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, koordynator Programu  CEEPUS dr hab. Patrycjusz Pająk p.p.pajak@uw.edu.pl
Zastępca dyrektora ds. finansowych i ogólnych, koordynator ds. mobilności w ISZiP (Erasmus+)  dr hab. Robert Kulmiński r.kulminski@uw.edu.pl
Zastępca dyrektora ds. studenckich, pełnomocnik ds. USOS dr Maciej Falski mf.falski@gmail.com
Sprawy studenckie mgr Katarzyna Andrzejewska ki.andrzejewsk@uw.edu.pl
Sprawy administracyjne Katarzyna Karwowska kkarwowska@uw.edu.pl
Komisja rekrutacyjna   rekrutacjaiszip.polon@uw.edu.pl
Obsługa strony internetowej dr Marta Cmiel-Bażant m.cmiel@uw.edu.pl
Kontakt z pracownikami Adresy mailowe dostępne są w zakładce Jednostki i pracownicy

 

Posted in wiadomości, wydarzenia.