Marta Cmiel-Bażant

doktor

Adres e-mail: m.cmiel@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • administratorka treści na stronie slawistyka.uw.edu.pl,
 • tutorka akademicka (Certyfikat Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense, 2017).

Zainteresowania

literatura, kultura popularna i sztuka słoweńska, krytyka literacka

Przebieg kariery naukowej

2017 doktorat: Słoweńska krytyka literacka okresu międzywojnia (1918–1941), promotor: prof. Zdzisław Darasz. Dysertacja obroniona z wyróżnieniem na kierunku kulturoznawstwo.

2010 magisterium: Wybrane słowiańskie parafrazy Antygony Sofoklesa z drugiej połowy XX wieku, promotor: prof. Joanna Goszczyńska. Magisterskie studia kulturoznawcze w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone z wyróżnieniem. Specjalność: słowenistyka.

2008 licencjat: Podróż ku sobie samemu. „Posmehljivo poželenje” Draga Jančara, promotor: prof. Zdzisław Darasz.

Granty badawcze

2017/2018 Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVII-XX w.), udział w projekcie grantowym realizowanym w Instytucie Slawistyki PAN w ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki (nr 2014/13/B/HS2/01057). Kierownik projektu: prof. IS PAN Grażyna Szwat-Gyłybowa. Przygotowanie haseł podporządkowanych: Odrodzenie narodowe w Słowenii, Słoweńska szkoła psychoanalizy, Czefurzy, Austroslawizm, Słoweński personalizm, Słoweński egzystencjalizm.

Projekty badawcze

Indywidualne projekty badawcze w ramach badań naukowych młodych naukowców DSM:

 • 2017/2018       Subwersywne i kontestacyjne oblicze kultury słoweńskiej a zmieniające się ramy ideologiczne, państwowe i instytucjonalne
 • 2015/2016       (De)Konstruowanie słoweńskości w publicystyce, historiografii, literaturze i w sztukach plastycznych)
 • 2013/2014       Rozwój badań humanistycznych w Słowenii i w Polsce
 • 2012/2013       Między kulturą a polityką – humanistyka słoweńska w dwudziestym wieku
 • 2011/2012       Słoweńska krytyka literacka okresu międzywojnia (1918-1941)
 • 2007/2008     Polacy w Słoweniibadania terenowe polegające na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów dotyczących adaptacji kulturowej i na obserwacji uczestniczącej. Projekt zespołowy, zakończony wystawą i publikacją książkową.

Publikacje

Redakcja naukowa

 • Starcie narracji. Studia o słoweńskiej pamięci zbiorowej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 2023. (wraz z Jasminą Šuler-Galos i Joanną Bilińską-Brynk.
 • Od makrostruktur do mikrohistorii. Instytucje po 1989 roku na Bałkanach oraz w Europie Środkowej i Wschodniej, ISZiP/Libron, 2019 (wraz z Angeliką Kosieradzką).

Artykuły

Przekłady

 • Majda Koren, Damijan Stepančič, Beret i Kapot, Druganoga: 2023.
 • Stanislava Chrobáková Repar, Inicjacje – czyli transkulturowość w języku człowieka oraz cykl wierszy Wieloletnie międzyczasy (w:) „Tekstualia” nr 3 (46) 2016.
 • Nenad Jelasijević, Kompleksowy tragizm zwodniczej wielokulturowości (w:) „Didaskalia”, nr 132, kwiecień 2016.
 • Stanislava Chrobáková-Repar „Slovenka do kwadratu”  monodram, Dom Kultury Śródmieście.
 • Stanislava Chrobáková-Repar, Wyszehrad plus, z karty pamięci (w:) „Tekstualia” nr 3 (30), 2012, s. 185‒192.
 • Varja Velikonja, Reborn (w:) „Tekstualia” nr 3 (30), 2012, s. 181‒184.
 • Katja Mihurko Poniž, Rozszerzanie horyzontu (w:) „Tekstualia” nr 3 (30), 2012, s. 175‒179.
 • Jurij Hudolin, Ingrid Rosenfeld (fragment powieści) (w:) „Tekstualia” nr 3 (30), 2012, s. 43‒59.
 • Maja Novak, Misterium lewej windy (w:) Noc w Lublanie, Gdańsk 2009, s. 149‒163.
 • Janez Bogataj, Zwyczaje i obyczaje okresu Bożego Narodzenia w Słowenii – związki pomiędzy tradycją i współczesnością. (w:) Współczesna kultura słoweńska i jej źródła, red. Z. Darasz Warszawa 2009, s. 15‒35.