I rok magisterski

    1 rok, studia magisterskie, II semestr 2017-2018  
           
godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00-09:30 Lektorat B (1M) języka słowackiego, mgr M.Kalinowska, s.11B   Lektorat B (1M) języka słoweńskiego, dr J.Bilińska, s.11A Lektorat języka słowackiego, dr hab. M.Ivanová, s.4 Lektorat języka czeskiego,  mgr M. Schromová/ mgr P.Pierścieniak, s.3
    Lektorat B (1M) języka słowackiego, mgr M.Kalinowska, s.11B Lektorat języka czeskiego,   mgr M. Schromová/ mgr P.Pierścieniak, s.3  
09:45-11:15 FAKULTET: Současný český rodinný život v zrcedle literatury, dr hab. M.Filipowicz, s.11A Konwersatorium: Tradycje językowe -Czechy, prof. Z.Greń, s.11A Lektorat języka słowackiego, dr hab. M.Ivanová, s.gab.2 Belwederek Seminarium magisterskie II, dr hab. R.Kulmiński, s.11B Seminarium magisterskie I, prof. Z.Greń, s.11B
  Konwersatorium: Antropologia polityki-Słowacja, dr A.Kobylińska, s.5 Lektorat języka czeskiego,  mgr M. Schromová/ mgr P.Pierścieniak, s.Belwederek    
  Lektorat języka bułgarskiego, dr hab. I.Genew-Puhalewa/ mgr Y. Ilieva-Cygan, s.gab.14      
  FAKULTET: Konwersatorium: Od avantgarde k retrogardi – oblike provokacije v slovenski kulturi (w j.słoweńskim), dr M.Cmiel-Bażant, s.Belwederek      
11:30-13:00 Konwersatorium: Antropologia polityki-Czechy, mgr A.Kaczorowski, s.11A Konwersatorium: Tradycje językowe -Bułgaria, dr hab. I.Genew-Puhalewa, s.gab.2 Belwederek Lektorat języka bułgarskiego, dr hab. I.Genew-Puhalewa/ mgr Y. Ilieva-Cygan, s.gab.2 Belwederek Lektorat języka bułgarskiego, dr hab. I.Genew-Puhalewa/ mgr Y. Ilieva-Cygan, s.gab.2 Belwederek Lektorat B (1M) języka słoweńskiego, dr J.Bilińska, s.5
    Konwersatorium: Tradycje językowe -Słowacja, dr hab. M.Ivanová, s.4 FAKULTET: Przekład artystyczny dla słowacystów, prof. J.Goszczyńska, s.11A  
    Ćwiczenia: Pisanie tekstów w języku specjalności-czeski, dr hab. E.Pallasová, s.5    
13:15-14:45 Lektorat języka słowackiego, dr hab. M.Ivanová, s.4 Ćwiczenia: Pisanie tekstów w języku specjalności-bułgarski, dr hab. I.Genew-Puhalewa, s.gab.2 Belwederek   FAKULTET: Normalizace v Československu (w j.czeskim),dr hab. R.Kulmiński, s.11A OGUN: Dygitalizacja słowników a rekomendacje TEI (Text Encoding Initiative), dr J.Bilińska, s.11A
         
15:00-16:30 FAKULTET: Lektura dawnych tekstów chorwackich (Čitanje davnih hrvatskih tekstova), mgr J.Szablewski, s.Belwederek Seminarium magisterskie I,                         dr hab. I.Genew-Puhalewa, s.gab.2 Belwederek     FAKULTET: Bogomili. Od Nemanjinih Babuna do današnjeg etnopolitičkog bogomilizma, prof. J.Mindak-Zawadzka, s.3
  Ćwiczenia: Pisanie tekstów w języku specjalności-słowacki, dr hab. M.Ivanová, s.4      
16:45-18:15 FAKULTET: Imagi-nacija. Prikazi nacionalnog identiteta u vizualnoj kulturi država bivše (w j.chorwackim), dr E.Wróblewska, s.4 Konwersatorium: Antropologia polityki-Bułgaria, mgr V.Vachev, s.11B      
         
18:30-20:00