2017

Spis prac dyplomowych przygotowanych w Instytucie w roku 2017:

Prace licencjackie:

Bohemistyka:
 • Łukasz Adamczyk, Wizerunek Davida Beckhama w tekstach prasowych na bazie Czeskiego Korpusu Narodowego, promotor: dr Elżbieta Kaczmarska
 • Wiktoria Chisi, Nowe ruchy religijne w Republice Czeskiej, promotor: dr Anna Kobylińska
 • Gabriela Gawrońska, Analiza niedosłowności czesko-polskich na przykładzie leksemu kilkanaście i jego czeskich ekwiwalentów, promotor: dr Elżbieta Kaczmarska
 • Dorota Górnicka-Urban, Obraz czasownika „řídit” i jego derywatów powstałych w procesie prefiksacji na podstawie analizy słownikowej i poświadczeń językowych z Czeskiego Korpusu Narodowego, promotor: dr Elżbieta Kaczmarska 
 • Piotr Kadlčik, Przez Dziewięć Bram Jirego Langera do „tajemnicy chasydów”, promotor: dr Anna Kobylińska 
 • Karolina Kasprzak, Próba ustalenia polskiego ekwiwalentu dla czeskiego czasownika hrotit, promotor: dr Elżbieta Kaczmarska
 • Agnieszka Malińska, Praha v reportazich Egona Erwina Kische, promotor: dr Anna Kobylińska 
 • Izabela Manaj, Marzenie o morzu w kulturze czeskiej, promotor: dr Anna Kobylińska 
 • Julia Radziwiłł Analiza czeskiego przekładu opowiadania Jerzego Pilcha „Moje pierwsze samobójstwo”, promotor: dr Elżbieta Kaczmarska 
 • Olga Rybak, Vałach aj gdys pije moc, nikdy nepije dost. Czy Valasi mają swoją tożsamość? Lokalna tożsamość mieszkańców Valasska, promotor: dr Anna Kobylińska 
 • Natalia Szelachowska, Konstruowanie tożsamości na przykładzie autoportretów Dity Pepe, promotor: dr hab. Robert Kulmiński 
 • Joanna Witkowska, Obraz konferencji monachijskiej w filmie Ztraceni v Mnichove Petra Zelenki, promotor: dr Sylwia Siedlecka 
 • Magdalena Wójcicka, Pierwsze bezpośrednie wybory prezydenta w Republice Czeskiej a zjawisko populizmu, promotor: dr Anna Kobylińska 
Bułgarystyka:
 • Viktoria Glegolska, Biografia Miny Iwanowej Dimitrowej, czyli przemiany społeczeństwa bułgarskiego XX wieku w świetle mikrohistorii, promotor: dr hab. Magdalena Bogusławska 
 • Iga Jechanowska, Obraz bułgarskiej transformacji w filmie Igliki Trifonowej List do Ameryki, promotor: dr Sylwia Siedlecka 
Kroatystyka:
 • Anna Kurantowicz, Marija Jurić Zagorka i początki chorwackiej powieści kryminalnej, promotor: dr Jerzy Molas 
 • Borys Peas, Ciało jako przedmiot i narzędzie ideologizacji na przykładzie obchodów Dnia Młodości w byłej Jugosławii, promotor dr Maciej Falski 
Słowacystyka:
 • Ida Dudek, Motywacja nazewnicza wybranych nazw owadów w języku polskim, słowackim, węgierskim i niemieckim, promotor: dr Ignacy Doliński 
 • Monika Siedlecka, Tatry jako kołyska słowackości. Stosunek Słowaków do przyrody jako przejaw tożsamości narodowej, promotor: dr Anna Kobylińska 
 • Hanna Warszycka, Taniec ludowy jako współczesna forma wyrażania przywiązania do tradycji i kultury narodowej na Słowacji, promotor: dr Anna Kobylińska 

Prace magisterskie:

Bohemistyka:
 • Ewelina Giżycka, Czeski ruch anarchistyczny na przełomie XIX i XX wieku. Analiza dyskursu anarchistycznego w czasopiśmie „Novy Kult” S.K. Neumanna, promotor: dr hab. Marcin Filipowicz
 • Kacper Gontar, Rola prasy w budowaniu obrazu uchodźcy. Analiza zjawiska na przykładzie dzienników „Pravo” i „Lidove Noviny”, promotor: dr hab. Danuta Sosnowska
 • Anna Jesiotr, Budowanie światów fikcyjnych we współczesnej czeskiej i słowackiej literaturze fantastycznej, promotor: dr hab. Marcin Filipowicz
 • Eliza Pomichowska, Proza dramatów osobistych – sposób obrazowania relacji rodzinnych w wybranych utworach współczesnej czeskiej prozy, promotor: dr hab. Marcin Filipowicz
 • Martyna Rębacz, Analiza porównawcza przekładów nazw własnych w filmach animowanych Walta Disneya, promotor: prof. dr hab. Zbigniew Greń
 • Magdalena Supeł, Tożsamość podmiotu w antynarracyjnej prozie autotematycznej na przykładzie książki Ivana Divisa Teorie spolehlivosti, promotor: dr hab. Marcin Filipowicz
 • Marta Tafil, Współczesne baśnie filmowe jako fenomen czeskiej kultury popularnej, promotor: dr hab. Marcin Filipowicz
Kroatystyka:
 • Anna Błachowicz-Wolny, Jezik predizborne kampanje uoci ulaska Hrvatske u Europsku uniju, promotor: dr hab. Jolanta Mindak-Zawadzka, prof. UW
 • Michał Górski, Wizerunek ustaszyzmu w chorwackim kinie okresu odwilży z perspektywy ideologicznej, promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Tomasz Kubiak, Kryzys migracyjny z 2015r. w chorwackim dyskursie publicznym, promotor: dr Maciej Falski
 • Marlena Nowak, Jugosłowiańskie laboratorium przestrzeni. Titowska wizja budowania narracji narodowej, promotor: dr Maciej Falski
 • Maria Podlacha, Klasztory dominikańskie w Dalmacji: ich powstawanie, rozwój i rola kulturotwórcza, promotor: dr hab. Zdzisław Darasz, prof. UW
Serbistyka:
 • Julia Figacz, Problematyka serbskiej transformacji ustrojowej w wybranych filmach dokumentalnych, promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
 • Joanna Łuniewska, Esej i feminizm w pisarstwie Miroslavy Malesević, promotor: dr hab. Zdzisław Darasz, prof. UW
 • Elena Savina, Ruch rekonstrukcji historycznej w Serbii i Chorwacji a popularne wyobrażenia kultury narodowej, promotor: dr hab. Magdalena Bogusławska