2020

Spis prac dyplomowych obronionych w Instytucie w roku 2020:

Prace licencjackie:

Bohemistyka:
 • Dębska Monika, Seksualność w „Nieznośnej lekkości bytu” Milana Kundery oraz Pociągach pod specjalnym nadzorem” Bohumila Hrabala, promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Kieda Aleksandra, Fenomen celtomanii w Czechach – lata 90. XX wieku, promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Kołakowska Karolina, To było można po prostu przeżyć – fenomen twórczości Jaroslava Foglara, promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Krasnodębska Anna, Fotografia Libuše Jarcovjákovej jako forma komunikowania emocji: na przykładzie albumu „Mum”, promotor: dr hab. Danuta Sosnowska prof. ucz.
 • Miłczak Justyna, Polska i czeska mniejszość Głuchych – wybrane zagadnienia, promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Sulawa Paulina, Wariantywność wybranych terminów medycznych stosowanych we współczesnym języku czeskim, promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Synak Kamil, Obraz medialny Polski w czeskich internetowych mediach bulwarowych, promotor: dr hab. Robert Kulmiński
 • Świerk Barbara, Analiza leksemów z komponentami super, mega, ultra i extra na podstawie materiału zebranego w korpusie języka czeskiego, promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Urban Magdalena, Analiza tłumaczeń wybranych zagadnień występujących w filmie, pt. „Forrest Gump” w reżyserii Roberta Zemeckisa, promotor: dr Milena Hebal-Jezierska
 • Zwierzchowska Aleksandra, Artysta i jego twórczość w „Tu nie jesteś u siebie, mój drogi” i innych esejach Milana Kundery, promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk
Bułgarystyka:
 • Markiewicz Eliza, Konflikt wyobrażeń: spór o zmiany klimatyczne w bułgarskich mediach, promotor: dr Sylwia Siedlecka
 • Zhytkouski Raman, Pomniki komunistyczne po 1989 roku jako miejsca pamięci. Przypadek Bułgarii i Białorusi, promotor: dr Sylwia Siedlecka
Kroatystyka:
 • Danilczuk Ewa, Ciało i transgresja w sztuce performansu Mariny Abramović, promotor: dr Maciej Falski
Serbistyka:
 • Białota Jagoda, Festiwal EXIT w latach 2010-2019 jako przestrzeń zmiany społecznej, promotor: dr Sylwia Siedlecka
 • Dalecki Oskar, Obraz tożsamości grupowej kibiców podczas Wiecznych Derbów Belgradu, promotor: dr Sylwia Siedlecka
 • Józefowicz Bartosz, Wizerunki medialne Any Brnabić, promotor: dr Sylwia Siedlecka
 • Świerczewska Sylwia, Obraz Jugosławii w twórczości Bjelo dugme w latach 1984-1989, promotor: dr Sylwia Siedlecka

Prace magisterskie

Bohemistyka:
 • Bajor Karolina, Językowa wizja świata na przykładzie analizy dyskursu imigracyjnego Tomio Okamury, promotor: dr hab.  Zbigniew Greń
Serbistyka:
 • Feder Aleksandra, Rola obiektu sakralnego w procesie (re)konstruowania teologii narodowej. Przypadek Świątyni Świętego Sawy w Belgradzie, promotor: gr hab. Magdalena Bogusławska
 • Ronek Jarosław, Autofikcyjność na przykładzie powieści „Komo” Srđana Valjarevicia. Analiza utworu z elementami przekładu, promotor: dr hab. Magdalena Bogusławska
Słowacystyka:
 • Siedlecka Monika, Jesteśmy lasem. Słowacki ruch ekologiczny a dojrzewanie społeczeństwa obywatelskiego, promotor: dr Anna Kobylińska
Słowenistyka:
 • Lorens Aleksandra, Procesy demokratyzacji w Słowenii jako wyraz kryzysu zaufania do państwa jugosłowiańskiego, promotor: dr Maciej Falski