WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ TRYBU STUDIOWANIA

Wyniki ankiety przeprowadzonej na polecenie KJD dra Łukasza Książyka wśród studentek i studentów Wydziału Polonistyki pokazują preferencje dotyczące trybu studiowania w czasie pandemii. Celem ankiety było wsparcie dla decyzji o trybie funkcjonowania poszczególnych kierunków studiów, którą do 29 listopada musi podjąć Kierownik Jednostki Dydaktycznej. Dziękujemy naszym student(k)om za zaangażowanie!

Rezultat prezentujemy w prezentacji, znajdującej się w pliku pdf: Zdalnie czy stacjonarnie – wyniki ankiety

Posted in ogłoszenia, ogłoszenia sekretariatu, wiadomości, wydarzenia.