Ortofonia języków zachodniosłowiańskich

Publikacja Ortofonia języków zachodniosłowiańskich dostępna jest w wersji elektronicznej w aż czterech językach.  Książce towarzyszy zeszyt ćwiczeń. 

Ze wstępu

„Niniejsza publikacja dotyczy wymowy literackiej trzech języków zachodniosłowiańskich, które mimo bliskości genetycznej i geograficznej różnią się nie tylko realizacją dźwiękową niektórych głosek czy grup głoskowych, ale również podejściem środowiska językoznawczego czeskiego, słowackiego i polskiego do pojęcia literackości oraz ortoepii1

Autorzy książki, która jest jednym z efektów projektu Orthoepy of West Slavonic Languages wspieranego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, skupili swoją uwagę na wyżej wymienionych tematach. Przy projekcie współpracowali pracownicy naukowi z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Ostrawie, Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze oraz Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, którzy mają doświadczenie nie tylko w nauczaniu studentów rodzimych i zagranicznych dźwiękowej strony języka, ale również zajmują się dbałością o kulturę języka mówionego w szkołach, w teatrach czy zainteresowanych tą problematyką osób pracujących w instytucjach państwowych lub sferze biznesu.”

Kuldanová Pavlína, Petráš Patrik, Hebal-Jezierska Milena, Ortofonia języków zachodniosłowiańskich (poprawna wymowa języka czeskiego, słowackiego i polskiego), Ostrava 2022.
Kuldanová Pavlína, Petráš Patrik, Hebal-Jezierska Milena, Ortoepie západoslovanských jazyků (češtiny, slovenštiny a polštiny), Ostrava 2022.
Kuldanová Pavlína, Petráš Patrik, Hebal-Jezierska Milena, Ortoepia západoslovanských jazykov (čestiny, slovenčiny a poľštiny), Ostrava 2022.
Kuldanová Pavlína, Petráš Patrik, Hebal-Jezierska Milena, Orthoepy of West Slavonic Languages (Czech, Slovak and Polish), Ostrava 2022.

Ćwiczenia z poprawnej wymowy
Wydanie elektroniczne:

Kuldanová, Pavlína, Olšiak, Marcel, Milena Hebal-Jezierska. Orthoepy of West Slavonic Languages – Practical Exercises. Workbook for practising standard Czech, Slovak and Polish pronunciation. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020. 52 s. ISBN 978-80-7599-172-0.

Wydanie papierowe:
Kuldanová, Pavlína, Olšiak, Marcel a Milena Hebal-Jezierska. Orthoepy of West Slavonic Languages – Practical Exercises. Workbook for practising standard Czech, Slovak and Polish pronunciation. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. 52 s. ISBN 978-80-7599-145-4.

Posted in publikacje pracowników, wiadomości.