Konfrontacje kultur narodowych polskiej, czeskiej i ukraińskiej w Monarchii Habsburskiej w XIX wieku i ich wpływ na powstawanie barier komunikacyjnych

Rok przyjęcia projektu do realizacji – 2005

Okres realizacji projektu – 2005-2007

Numer projektu – 1 HO1G 092 29

Źródło finansowania projektu – Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Kierownik projektu: dr hab. Danuta Sosnowska

Krótki opis projektu

Przedmiotem badań były różnice polskich, czeskich i ukraińskich „wyobrażeń narodowych” oraz ich ewolucja. W wyniku różnic między wyobrażeniami powstawały odmienne „wspólnoty komunikowania”, a wyobrażenia narodowe okazywały się barierą kulturową w porozumiewaniu się trzech narodów. Celem projektu było przedstawienie genealogii, mechanizmów oraz rezultatów konfrontacji kulturowych. Wymagało to uwzględnienia odmienności relacji polsko-czeskich i polsko-ukraińskich. Dla wyjaśnienia tych drugich wykorzystany został kontekst czesko-ukraińskich kontaktów kulturowych, który dodatkowo oświetli polskie reakcje na ukraińskie dążenia do emancypacji kulturowej. Spośród różnych rezultatów konfrontacji kulturowych badane były m.in. rywalizacja, przemilczanie, kompromitacja, a także indywidualne „konwersje i transgresje narodowe”.