Możliwości gramatyki w świetle Czeskiego Korpusu Narodowego

Źródło finansowania: Czeska Akademia Nauk (2004 / 2005)

W grancie brała udział: dr Milena Hebal-Jezierska

Wynikiem tych prac jest książka: Možnosti a meze české gramatiky, ed. František Štícha, Praha 2006