Polacy i kraje południowosłowiańskie. Polacy w Bośni – Polacy o Bośni

Rok przyjęcia projektu do realizacji – 1998

Okres realizacji projektu – 1998-2001

Numer projektu – 1 H01C 00914

Źródło finansowania projektu: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski

Krótki opis projektu

Owocem prac zespołu jest przewodnik bio-bibliograficzny „Polacy w Bośni – Polacy o Bośni. Przewodnik bibliograficzny z komentarzami”, red. naukowa K. Wrocławski, oprac. M. Bogusławska, N. Różycki, opublikowany w Warszawie w 2003 roku. Książka została wyróżniona przez Kapitułę Nagrody im. Jerzego Skowronka w Konkursie na Książkę Historyczną „Clio”, w edycji z 2004 roku.