Wybrane zagadnienia z czeskiej gramatyki

Źródło finansowania: Czeska Akademia Nauk (2006 – 2009)

W grancie brała udział: dr Milena Hebal-Jezierska

Wynikiem tych prac jest książka: Štícha F. (ed.), Kapitoly z české gramatiky, Academia 2011