Stypendium Ministra

Szanowni Studenci, w związku z komunikatem, który pojawił się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informujemy, że […]

Dalej

Aktualne projekty

W trakcie studiów magisterskich studentki i studenci muszą zrealizować projekt naukowy we współpracy z badacz/k/ami z Instytutu. W tym roku […]

Dalej

Rejestracje na zajęcia

W tym tygodniu (6.06.2019) rozpoczynają się rejestracje na zajęcia humanistyczne w USOS-ie, w tym zapisy na lektoraty i przedmioty ogólnouniwersyteckie. […]

Dalej