Lektoraty żetonowe w trybie zdalnym

Zgodnie z zarządzeniem Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki UW lektoraty języków obcych dostępne w ofercie ogólnouniwersyteckiej, tzw. lektoraty żetonowe, organizowane […]

Dalej

PODPIĘCIA

Przypominamy o konieczności dokonywania podpięć w przypadku, gdy podpięcia nie zostały wykonane automatycznie. Każdy przedmiot musi zostać podpięty pod program […]

Dalej